Logo
Login
Navigasjon

Siste nytt

Årets kef og årets kef-ambassadør 2019

Utdelingen av prisene for årets kef og årets kef-ambassadør 2019 ble noe annerledes enn normalt i år. Overrekkelsen fant sted utendørs i nydelig sommervær onsdag 3. juni.

Kronikere i behov for ernæringsbehandling

Verdens IBD-dag 19. mai markerer kampen mot kronisk inflammatoriske tarmsykdommer som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Vi ser økende interesse for kostholdets betydning for symptom…

Privatpraktiserende kliniske ernæringsfysiologer i korona-tiden

Vi har tidligere vært i kontakt med kliniske ernæringsfysiologer som enten direkte eller indirekte har fått jobbhverdagen påvirket av Covid-19. I denne artikkelen har vi snakket me…

Ernæringsbehandling under covid-19

Hvordan ivaretar kliniske ernæringsfysiologer behandling og oppfølging av andre pasientgrupper under koronatiltakene? Da tiltakene for å forhindre smitte av covid-19 i befolkningen…

Covid-19 ressursside

Covid-19 har medført store utfordringer for helsevesenet i hele verden, inkludert Norge. Dette gjelder også ernæringsbehandling av Covid-19 smittede. På denne siden har vi derfor s…

Erfaringer fra ernæringsbehandling av pasienter med COVID-19

Ernæringsbehandling av intensivpasienter er ikke et nytt felt for kliniske ernæringsfysiologer. Intensivpasienter har gjerne et komplekst sykdomsbilde, der flere av kroppens organe…

Informasjon til medlemmer om COVID-19

COVID-19-pandemien innebærer utfordringer og trusler for befolkningen, pasienter og helsesystemet verden over. Å redde liv er første prioritet for helsevesenet. På denne siden ønsk…

Viktig oppdatering om kommende aktiviteter

Vi er i en uforutsigbar situasjonen grunnet utviklingen av koronavirus og utbrudd av covid-19. Det gjør det svært krevende å vurdere nødvendige tiltak. KEFF styret hadde et ekstrao…

Innspill til Kvalitet og pasientsikkerhet 2018

Det gjøres mye godt arbeid på ernæringsfronten. KEFF roser helsemyndighetene som har innført ulike verktøy for ernæringskartlegging og også nasjonale kvalitetsindikatorer for oppfø…

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

Mangelen på kliniske ernæringsfysiologer i kommunehelsetjenesten er en barriere for god samhandling sa leder Mandeep Kaur Bains. Det er avgjørende at våre politikere hjelper kommun…

Nyhetsbrev fra ICDA

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om den nasjonale kef-dagen som ble arrangert tidligere i år.

Matomsorgsprisen 2019

Klinisk ernæringsfysiolog Ida Kristiansen ved Stavanger Universitetssykehus fikk 7.november 2019 tildelt Matomsorgsprisen 2019. Prisen ble delt ut for 14.gang i år.

Nyhetsbrev fra EFAD

I denne utgaven kan man blant annet lese om Sissi Stove Lorentzen som har vært medlem av EFAD Executive Committee siden 2018.

Podkast om motiverende intervju

Helsedirektoratet har laget en podkast beregnet på alle som jobber med å endre levevaner

KEFF møtte helse- og omsorgskomiteen for å kommentere statsbudsjettet

Tirsdag 15. oktober møtte KEFF helse- og omsorgskomiteen for å kommentere statsbudsjettet. Vår hovedbudskap er at det må øremerkes 20 millioner kroner årlig til kommunale stillinge…

Vinner av quiz på årets KEFF-konferanse

Det er allerede tre måneder siden KEFF-konferansen ble avholdt i Bergen. Det ble en kjempesuksess, og vi vil igjen takke arrangementskomiteen for en god innsats! I anledning KEFFs…

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

Den 5.april 2019 ble det lagt fram stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Regjeringen vil ha fokus på tre områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mi…

Årets kef-ambassadører 2018

Unni-Berit Schjervheim og Maria Serafia Fjellstad - to frontkjempere for kommunale stillinger for kliniske ernæringsfysio

Årets kef 2018

Sissi Stove Lorentzen - en uredd pionér og entusiastisk innovatør

Spørreundersøkelse om kostholdsapplikasjoner

KEFF har fått forespørsel fra forskere ved Universitet i Bern om å dele denne spørreundersøkelsen til våre medlemer. Det gjelder utvikling av en app som skal analysere matinntak.

Lønnsstatistikk for 2018

Forskerforbundet lager hvert år lønnsstatistikk for statlig, kommunal og privat sektor, basert på lønnsopplysninger innhentet gjennom spørreundersøkelser blant våre medlemmer.

Hvilke dietter bør man styre unna i 2019?

Kost- og ernæringsforbundet i Delta, Kliniske Ernæringsfysiologers Forening tilknyttet Forskerforbundet og Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke presenterer årets Topp 5-liste ov…

Bare Du... Ny kampanjesatsing fra Helsedirektoratet

Bare Du er Helsedirektoratet sine nye store kampanjesatsing hvor folks vaner når det gjelder fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold, tobakk og alkohol ses i sammenheng.

Høringsutkast RETHOS - kom med innspill!

Som mange av medlemmene vil være kjent med, jobber Kunnskapsdepartementet (KD) med å lage nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene, forkortet til RETHOS. Nå er …

Utviklingen av det norske kostholdet 2018

Mindre sukkerforbruk i befolkningen og økt antall 15-åringer som spiser grønt hver dag.

KEFF-medlem Sissi Stove Lorentzen inn i EFADs styre

Under EFAD sin generalforsamling i Rotterdam i september i år ble Sissi Stove Lorentzen enstemmig valgt inn som styremedlem i EFAD for de neste fire årene.

Årets KEF og årets KEF-ambasadør 2018

I forbindelse med årsmøtet i mars har KEFF tradisjon for å kåre et medlem som fortjener betegnelsen Årets KEF. I 2016 ble også en nyere pris, årets KEF-ambassadør innført.

Norsk Tidsskrift for Ernæring i nye hender

Etter 7 år som redaktør for Norsk Tidsskrift for Ernæring gikk Christine Henriksen av ved årsskiftet. KEFF takker for all innsatsen hun har lagt ned i tidsskriftet, som har bidratt…

Årets kef–ambassadør 2017: Leiv Ose en fortrolig støttespiller!

Årets kef-ambassadør har vært en promotør for viktigheten av tverrfaglig samarbeid med kef i behandlingen av pasienter med ulike former for dyslipidemi. Han har gjennom hele sin ka…

Årets kef 2017: Anne-Marie Aas, en meget engasjert og dyktig kef!

Anne-Marie er et forbilde for oss alle med sitt engasjement og faglige tyngde innen klinisk ernæringsbehandling av pasienter med diabetes.

Medlemskap i PEN-klubben (Practice-based Evidence in Nutrition)

KEFF får i blant henvendelser fra medlemmer vedrørende medlemskap i PEN-klubben. Vi ønsker derfor å informere alle medlemmene om følgende:

Nyopprettet faggruppe i prematurernæring

Faggruppen ble starten i 2018 og medlemmene jobber med ernæring til premature og syke nyfødte barn.

Jod og folat ved graviditetsstart

Jod er et mikronæringsstoff som er nødvendig for utviklingen av barnets hjerne og nervesystem, i svangerskapet og i første leveår. Derfor er det viktig å sikre jodinntaket hos kvin…

Glykyrrhizinsyre i lakris – mulige helseeffekter for fostre og barn

Gravide som spiser lakris kan få i seg glykyrrhizinsyre, som ser ut til å kunne ha negative helseeffekter for fostre og langtidseffekter for barnet. Datagrunnlaget er for usikkert …

Merking av mat

For at du som forbrukar skal kunne velje mellom ulike næringsmiddel på marknaden, finst det detaljerte reglar for korleis mat og drikke skal merkjast, for eksempel med ingrediensli…

Årets kef 2014: Sedegheh Gharagozlian

Sedegheh var den første kef-en som gjennomførte full utdannelse i klinisk ernæring i Norge. Sedegheh er opptatt av å kombinere basalforskning, klinisk forskning og pasientbehandlin…

Årets kef 2009: Randi J. Tangvik

Randi J. Tangvik, klinisk ernæringsfysiolog ved Haukeland universitetssjukehus er kåret til årets kef 2009. I søknaden beskriver kollegaene Randi slik: ”Gjennom ei årrekkje har ho …