Logo
Login
Navigasjon
Foto: Kristin Jonvik
Foto: Kristin Jonvik

Kristin, hvordan jobber du i dag?
- I Sunn idrett jobber jeg i dag med å systematisere det forebyggende arbeidet mot spiseforstyrrelser i idretten. Det innebærer et vidt spekter av arbeidsoppgaver, fra utforming av verktøy for å heve kompetanse om idrettsernæring blant ungdom, trenere og foreldre, samarbeid med ulike særforbund om hvordan de best kan jobbe strukturert med dette fagfeltet, til mediesaker og markedsarbeid. Stillingen er veldig spennende og gir stort rom for å utvikle seg innenfor ulike fagområder. Jeg vil si man får god bruk for sin kef-utdannelse, men samtidig er man alt fra «ernæringspsykolog» til «kommunikasjonsrådgiver».

Ved siden av min jobb i Sunn idrett har jeg en deltidsstilling som forsker på NIH (Norges idrettshøgskole). Her er jeg så heldig å få lede to spennende prosjekter; 1. kartlegging av ernæringsstatus hos parautøvere, og 2. en trenings- og kostholdsintervensjon for å bedre beinhelse hos rullestolbrukere. Her får jeg lov til å dypdykke i detaljene i biologiske prosesser og prøve å komme frem til metoder som er bedre enn det vi har i dag.

Hvordan ble du interessert i idrettsernæring?
- Jeg har alltid hatt en stor interesse for idrett, og spilte fotball på høyt nivå i ungdomsårene, det var ungdomslandslagskamper og 5 år i Toppserien. Derfor falt det veldig naturlig for meg å tenke på en retning mot idrettsernæring allerede da jeg startet på ernæringsstudiet.

Etter ferdig master i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo (UiO) dro jeg til Nederland i 2011. Der jobbet jeg som lektor i idrettsernæring ved HAN University of Applied Sciences, som ernæringsfysiolog i Nederlandske olympiske komite og tok en doktorgrad innen toppidrett og prestasjonsernæring ved Maastricht Universitet.

Foto: Kristin Jonvik
Foto: Kristin Jonvik

Hvorfor er arbeidet i Sunn idrett viktig?
- Spiseforstyrrelser er en stor og økende samfunnsutfordring, og oppstår som regel i ungdomsårene. Idrettsungdom har vist seg som en særlig utsatt gruppe, og Sunn idrett jobber for å forebygge spiseforstyrrelser i idretten. Sunn idrett har mål om å øke kunnskap om idrettsernæring og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon. God helse er en forutsetning for prestasjon på idrettsbanen – uavhengig av nivå.

Idrett og ernæring går hånd i hånd og påvirker hverdagen til de aller fleste av oss. Allikevel er det altfor lite kunnskap om hvordan idrett og ernæring påvirker ulike grupper i samfunnet. Mitt ønske er å gi økt kunnskap og kompetanse for å kunne hjelpe flest mulig til et positivt og sunt forhold til mat, kropp, helse og prestasjon. Det gjelder i begge mine jobber: i Sunn idrett med forebyggende arbeid rettet mot idrettsungdom – og i forskningen min for å øke kunnskapen om behov og gi riktige råd til parautøvere.

Hva er ditt beste tips til studenter eller kefer som er interesserte i idrettsernæring?
- Tenk litt utenfor boksen – man kan jobbe mange andre steder enn på sykehus! Min spådom er at det vil komme mange flere jobber innen idrettsernæring framover, da dette er et tema med økende interesse og viktighet. Og benytt gjerne sjansen til et utenlandsopphold både for å ta etterutdanning i idrettsernæring og for å skape et internasjonalt nettverk for fremtiden.

Takk til Kristin for å fortelle litt om sin hverdag som klinisk ernæringsfysiolog! Er du kef og har lyst til å fortelle litt om din hverdag? Tips oss gjerne ved å sende e-post til nettredaksjonen@post.keff.no