Logo
Login
Navigasjon

Modellutviklingen skal vektlegge hvordan klinisk ernæringsfysiolog kan bidra til en mer systematisk fag- og kvalitetsutvikling, og økt kunnskap og kompetanse om ernæring, i tillegg til at den kan inngå i tverrfaglig samarbeid i oppfølging av brukere og pasienter.

Tilskuddsordningen er en del av regjeringens nye ernæringsstrategi og en del av oppfølgingen av stortingsmeldingen "Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre". Målgrupene for ordningen er blant annet ledere, helsepersonell og ansatte i omsorgstjenesten, samt brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene og deres pårørende.

Søknadsfrist: 01. august.

Mer info på Helsedirektoratets nettside.


Kilde:

Helsedirektoratet (2021). Modellutvikling klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for omsorgstjenesten [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 30. april 2021, lest 09. mai 2021). Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet....