Logo
Login
NavigasjonI går deltok KEFF på høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Vi er glad for at helsemyndighetene har innført ulike verktøy for ernæringskartlegging og også nasjonale kvalitetsindikatorer for oppfølging av ernæring i kommunehelsetjenesten. Vi er likevel ikke i mål med ernæringsarbeidet i Norge, sier styreleder Mandeep Kaur Bains.

Det er vanskelig å avgjøre risiko for underernæring med det kliniske blikket. Det er derfor essensielt med god ernæringskompetanse, også i kommunehelsetjenesten.

Selv i kommuner som har innført Pasientsikkerhetsprogrammet, svikter ernæringsoppfølgingen. Dette fremgår også i Stortingsmeldingen, som peker på at det er store variasjoner fra sted til sted og utviklingen går sakte.

Ernæringsoppfølging ved underernæring er mer enn gode måltidsopplevelser og næringsdrikker. Det innebærer også hvordan sikre god ernæringsstatus for bedre rehabilitering, vurdering av om sondeernæring eller intravenøs ernæring kan være nyttig, hvordan unngå reernæringssyndrom osv.

For å sikre bedre kvalitet i ernæringsarbeidet trenger vi ernæringsrelaterte kvalitetsmål også i sykehus og gode tiltak som sikrer ernæringskompetanse i kommunehelsetjenesten.

Se høringen her!