Logo
Login
Navigasjon


- I fremtiden bør det legges til rette for at kef-er lettere kan kombinere forskning, fagutvikling og klinisk arbeid slik det gjøres for annet helsepersonell. Her har sykehuset en jobb å gjøre. Med få stillinger for kefer, er det lett for at pasientbehandlingen tar det meste av tiden, mens forskning og faglig utvikling kommer i annen rekke, forteller Sedegheh.

Les om den interessante veien som Sedegheh har hatt, fra jusstudiene i Iran til mottakelsen av prisen årets kef 2014, på nettsidene til "Norsk tidsskrift for ernæring", http://ntfe.no/