Logo
Login
Navigasjon


Hovedbudskapet fra webinaret er at god munnhelse henger tett sammen med den generelle helsen, og et godt tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å gi god behandling til pasientene.

Innleggene

Det første innlegget ble holdt av professor Janicke Liaaen Jensen, og handlet om sammenhengen mellom oral og generell helse. Det kom tydelig fram at det er en sammenheng mellom sykdommer som Alzheimer sykdom, hjertesykdom og diabetes, og munnhelse. Derfor er det viktig at helsepersonell trenes opp til å undersøke munnen til pasienten. Flere typer medisiner kan også virke inn på munnhelsen og blant annet gi munntørrhet som har stor innvirkning på matlyst og ernæringsstatus.

Det neste innlegget ble holdt av spesialtannlege Preet Bano Singh som beskrev ulike aspekter ved smak, lukt og kjemestesi. Kjemestesi er den kjemiske følelsen til orale slimhinner, for eksempel kan dette være den isende følelsen man får når man spiser mynteblader, eller den brennende følelsen når man spiser chili. Det finnes et eget klassifikasjonssystem for utredning av lukt, smak og kjemestesi hos pasienter, noe som alle oppfordres til å bruke ettersom det kan bidra til å avdekke blant annet infeksjonssykdommer, kreft og nevrologiske sykdommer. Dette er relevant for å kunne ivareta tilstrekkelig næringsinntak hos pasientene.

Klinisk ernæringsfysiolog (kef) på Sunnaas sykehus, Tone Maren Ramsli, holdt det avsluttende innlegget om ernæringsbehandling ved redusert oral helse. Dårlig munnhelse kan være årsak til redusert tyggefunksjon, matlyst og matglede, noe som er bekymringsverdig når inneliggende pasienter samtidig kan ha et økt behov for både energi og protein. Risikoen for raskt muskeltap er høy, og dette kan igjen øke risikoen for dødelighet. Derfor er det ekstra viktig å sette inn behandling tidlig og ivareta god munnhelse hos pasientene. Kartlegging av personer i risiko for underernæring, kan oppdages på tannlegekontoret og deretter henvises til kef, og dårlig munnhelse kan oppdages hos kef og henvises til tannlege.

Oppfordring til alt helsepersonell

Orale forhold bør inkluderes i den medisinske undersøkelsen som gjøres av alt helsepersonell. Oppfordringen er klar: ikke tenk munnen for seg og resten av kroppen for seg, se det som en helhet.

Se opptak av webinaret her: https://www.tannlegeforeningen...

Informasjonsmateriell som kan lastes ned:

Munnhelsedagen er hvert år 20. mars, og markeres for å rette søkelyset på viktigheten av god munnhelse og forankre betydningen av munnhelsen for den generelle fysiske helsen og velværet.