Logo
Login
Navigasjon


KEFF har vært medlem i den europeiske organisasjonen EFAD (The European Federation of the Associations of Dietitians) siden 2006. KEFF ble medlem etter at EFAD endret vedtektene slik at to medlemsorganisasjoner fra hvert land kunne bli medlem. Kost -og ernæringsforbundet har vært medlem siden EFAD ble stiftet i 1978.


KEFF deltar med to delegater til den årlige Generalforsamlingen i EFAD. Sissel Urke Olsen har vært KEFFs representant fra vi ble medlem i 2006, og fra 2013 har Sissi Stove Lorentzen blitt delegat nummer to. I tillegg til delegatene har KEFF to representanter i EFAD's fagkomiteer; Lene Thoresen har i flere år sittet i komiteen som nå kalles Research and Evidence Based Practice Committee (2013-2018).Trude Backer Mortensen ble i 2017 medlem i komiteen for Primary Care.

EFADs generalforsamling i Rotterdam 28. september i år ble spennende for KEFF. For første gang stilte et KEFF-medlem til valg til EFADs styre (Executive commitee). Sissi Stove Lorentzen ble enstemmig valgt inn som styremedlem de fire neste årene.

KEFF gratulerer Sissi så mye!

EFAD ønsker seg nye medlemmer til deres fagkomiteer. Fagkomiteene består av mange eksperter fra ulike land. Dette arbeidet er svært lærerikt og faglig utviklende.

KEFF oppfordrer sine medlemmer til å søke medlemskap i disse komiteene. Se epost med mer informasjon som ble sendt til alle medlemmene i KEFF 05.11.2018.
Her vises fra venstre KEFF sine to delegater Sissel Urke Olsen og Sissi Stove Lorentzen. Til høyre ser vi nyvalgt president i EFAD Annemieke van Ginkel-Res.