Logo
Login
Navigasjon
Foto: EFAD

I 2020 var det 33 nasjonale foreninger tilsluttet EFAD, som representerte 28 land i Europa og til sammen over 35 000 ernæringsfysiologer. Hver medlemsforening har en delegat og slik har også KEFF en stemme i det europeiske samarbeidet, som er nyttig for kunnskapsutveksling, nettverksbygging og påvirkning. I tillegg produserer EFAD informasjonsmateriell (kan lastes ned under bildet) og organiserer webinarer o.l.

Foto: EFAD

Les mer her eller besøk EFADs nettside og/eller facebook-side.

EFADs studentorganisasjon finnes her.

Last ned informasjonsbildene her.

Vi har også mye informasjonmateriell fra EFAD på medlemssidene våre.