Logo
Login
Navigasjon


I forbindelse med årsmøtet i mars har KEFF tradisjon for å kåre et medlem som fortjener betegnelsen Årets kef-ambassadør.

Prisen ble for første gang delt ut i 2017, der premien i tillegg til en passende gave er heder og ære.

Prisen lyses ut årlig, og medlemmer av KEFF kan nominere kandidater. Søknaden må inneholde en kort begrunnelse, der KEFF styret tar en avgjørelse basert på denne.

Disse har fått prisen tidligere: