Logo
Login
Navigasjon

Vår tids globale sykdomsbilde er dominert av ikke-smittsomme sykdommer (Non-Communicable-Diseases, NCD) slik som kreft, hjerte- og karsykdom, type 2 diabetes og kronisk lungesykdom. Dette er sykdommer som i stor grad forårsakes av usunn livsstil, hvorav usunt kosthold står sentralt. Vi vet også at de ikke-smittsomme sykdommene gjør mennesker ekstra sårbare dersom de blir smittet av covid-19.

I lys av dette har NCD-alliansen med Kreftforeningen i spissen tatt initativet til å utarbeide et folkehelseopprop vedrørende endringene i statsbudsjettet, og effekten det vil ha på det norske folkehelsearbeidet.

Sammen med over 100 andre ekspertgrupper og fagpersoner har KEFF signert oppropet, som ble overlevert statsministeren like før helgen. Vi håper at regjeringen endrer kurs slik at politikere og fagfolk sammen kan sikre god fremtidig folkehelse. Beskjeden fra fagmiljøet er klinkende klart.

Kunnskapsgrunnlaget ignoreres og det aller viktigste virkemiddelet for å påvirke kostholdsvanene våre i sunnere retning er blitt fjernet. Til og med forslaget om å utrede en ny sukkeravgift med et folkehelseformål, avvises av regjeringen. Dette er ikke annet enn ansvarsfraskrivelse og total handlingslammelse

Folkehelseoppropet ble først omtalt av Aftenposten, og kan leses i sin helhet på Kreftforeningens nettside.

https://www.aftenposten.no/nor...

https://kreftforeningen.no/akt...

Folkehelseoppropet er signert av:

NCD-alliansen

Andre organisasjoner og foreninger

Enkeltpersoner