Logo
Login
Navigasjon


I statuttene heter det at hensikten med utdeling av prisen er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar med nyskaping og kvalitetsheving innen matomsorgen.

Ida Kristiansen har de siste fem årene jobbet ved Stavanger Universitetssykehus med å blant annet vere brobygger mellom kjøkkenet og pleiepersonalet, hun har analysert menyen og gjort endringer i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet, vært initiativtaker til egen TV-kanal om mattilbudet på sykehuset, samt dannet et nettverk med ernæringskontakter ved de ulike avdelingene på sykehuset.

For prisvinneren har de også vært viktig å løfte blikket ut over egen arbeidplass og la de gode resultatene komme andre til nytte. Derfor leder hun også faggruppen "ernæring og matservice". Her ønsker hun å samle alle kef'er tilknyttet kjøkken og matservice for å dele kunnskap og erfaringer og på den måten styrke kompetansen på området.

Prisen blir delt ut av Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca.

Vi gratulerer Ida Kristiansen så mye!

Prisvinner Ida Kristiansen og jurylede Ivar Villa. Foto: Morten Holt.