Logo
Login
Navigasjon

Hvis du ønsker kontakt med styret, send en e-post til post@keff.no

*KP = Kontaktperson

PersonAnsvarsområde
Eirin Gjerde

Styrets leder

KP Forskerforbundet

Thea Amalie Bergvatn

Nestleder

Sina-Isabel Warz
Økonomiansvarlig

Økonomi

Ingrid Tofte

Styremedlem

KP EFAD/ICDA-representanter

Anniken Sletta
Styremedlem

KP Arbeidsgruppe for profesjonell praksis – terminologi og metode (NCP

Emilie Jalland

Styremedlem

KP faggrupper

Ragnhild Hanch-Hansen

Styremedlem

KP Nettredaksjonen

KP Norsk Tidsskrift for Ernæring

Aslaug Drotningsvik
Varamedlem

KP for Arbeidsgruppe for yrkesetikk
KP for Fagpolitisk utvalg

Oda Brevik
Studentrepresentant

Studenter

Louise Laigaard Klingen

Organisasjonskonsulent (40% stilling)

Kontaktinfo: post@keff.no