Logo
Login
Navigasjon

Litt om vervet:

Hva får man som studentrepresentant?

For å søke må man være ernæringsstudent ved UiO, UiB eller UiT (man kan gå både bachelor og master) hele perioden.

Interessert? Send en appell til studentvalgkeff@gmail.com. Frist for å sende inn appell er 17. februar!

Spørsmål? Send e-post til sittende studentrepresentant pernille.vetvik@keff.no