Logo
Login
Navigasjon

KEFF-konferansen 2023 arrangeres i Oslo torsdag 20. april, og samkjøres med seminaret til Senter for klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo 21. april.

Alle kefer og studenter i klinisk ernæring inviteres herved til å bidra med det vitenskapelige innholdet på KEFF-konferansen 2023.

Konferansen vil denne gangen av tidsmessige årsaker ikke inneholde presentasjoner basert på innsendte abstracts, men arrangementskomiteen ønsker svært gjerne at deltakere stiller med posterpresentasjoner av eget relevant arbeid.

Viktige datoer
Frist for innsending av abstract: 3. februar 2023 kl. 12:00
Tilbakemelding: innen utgangen av februar 2023

Klikk her for mer informasjon