Logo
Login
Navigasjon

Om KEFF

Om KEFF

Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF) er en faglig og fagpolitisk forening for kliniske ernæringsfysiologer i Norge. Kliniske ernæringsfysiologe…

Formål

KEFFs mål er at Forskerforbundet og KEFF skal være gode organisasjoner for både kliniske ernæringsfysiologer og studenter i klinisk ernæring. For å oppnå dette jobber KEFF for å fr…

Årets kliniske ernæringsfysiolog

Årets kliniske ernæringsfysiolog (kef) er en klinisk ernæringsfysiolog som har gjort en ekstra innsats eller studie som har fremmet status til klinisk ernæring i Norge, eller utfør…

Årets kef-ambassadør

Hedersprisen Årets kef-ambassadør gis til en person utenfor yrkesgruppen som har gjort en betydningsfull innsats lokalt eller nasjonalt for å fremheve kliniske ernæringsfysiologers…

Styret 2024-2025

Styret er KEFFs øverste organ mellom årsmøtene og leder foreningens virksomhet. Styret skal jobbe for sine medlemmers interesse i henhold til KEFFs politikk. Alle medlemmer i styre…

KEFFs faggrupper

KEFF har mange faggrupper som jobber med spesifikke temaer. Les om dem her!