Logo
Login
Navigasjon

Forfatter: Brit Bechensteen, Klinisk ernæringsfysiolog ved endokrinologisk avdeling på Ahus.

Da koronapandemien brøt løs, stoppet store deler av helse-Norge opp. Pasientopplæringskurs ble avlyst, og pasientbehandling utsatt. Det samme skjedde ved endokrinologisk avdeling på Ahus og derfor ble jeg utfordret til å gjøre karbohydratvurderingskurset om til et e-læringskurs.

Både Norsk Diabetessenter og klinisk ernæringsfysiolog Kari Saxegaard ble naturlige samarbeidspartnere i dette arbeidet. Saxegaard har utarbeidet flere hjelpemidler for helsepersonell og pasienter om karbohydratvurdering. Hun har også vært med å lage heftet «Karbohydrater og insulin» og appen «Karbo & Insulin». Både heftet og appen er viktige hjelpemidler som blir introdusert i vår første film. Filmen ble produsert i samarbeid med Elfving media ved Håkon Elfving. Klinisk ernæringsfysiolog Severina Haugvik har gitt oss gode innspill underveis.

Den første filmen er nå ferdig og finnes på flere platformer, bl.a. Youtube. Filmen er på 5 minutter og har norsk tale. Det planlegges flere filmer i serien om diabetes type 1, mat og insulin.

Film nr. 2 er under produksjon: