Logo
Login
Navigasjon

16. oktober deltok KEFF på høring for å gi innspill til statsbudsjett 2024. KEFF foreslår at modellutviklingsprogrammet klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for omsorgstjenesten styrkes fra 5 til 30 millionar per år, utvides og utvikles for å inkludere øvrige delar av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og videreføres i hele planperioden for Kompetanseløft 2025.

Se program for høring her. Video er ikke klar foreløpig, men saken oppdateres fortløpende.