Logo
Login
Navigasjon
Foto: Ida Marie Holm
Foto: Ida Marie Holm

Ida, hvordan jobber du i dag?
- Jeg har en veldig fleksibel og variert arbeidsdag. I løpet av dagen kan jeg ha veiledningssamtale med en bruker eller to, jobbe med utvikling av innhold til sosiale medier, samle inn statistikk og brukerdata, og følge opp frivillige medarbeidere i Kostholdschatten, en chattetjeneste for unge. I perioder går det mye tid til blant annet å planlegge arrangementer, skrive søknader og rapporter eller rekruttere og lære opp frivillige. Iblant bidrar jeg også faglig i andre prosjekter, som akkurat nå er et prosjekt om ADHD hos unge kvinner.

Hvordan ble du interessert i psykisk helse?
- Mine faglige interesser har i stor grad blitt formet av min egen reise fra ME-syk tenåring som datt ned i et kaninhull av feilinformasjon om kosthold og helse (og det var lenge før TikTok!), til den jeg er i dag. Derfor har dem som strever med mat, sårbare grupper og dem som av ulike grunner ikke har et fullgodt behandlingstilbud, en spesiell plass i hjertet mitt.

Hvorfor er arbeidet i MHU viktig?
- Det har aldri vært viktigere å jobbe for psykisk helse hos barn og unge. Vi vet at det er mulig å forebygge at vanlige utfordringer som alle kan oppleve utvikler seg til å bli psykiske lidelser. Samtidig vet vi at mange som allerede er syke ikke får tilstrekkelig hjelp. Noen av dem vi er i kontakt med forteller om utfordringer med mat for første gang, mens svært mange er eller har vært i kontakt med helsetjenesten uten å ha fått den hjelpen de trengte. Stort sett handler det om mangel på kapasitet eller kompetanse, og da kan vi være et lavterskeltilbud innen psykisk helse-feltet som kan hjelpe dem som faller gjennom.

Hvilke ønsker har du for feltet ditt?
- Den store drømmen hadde vært å tilby gratis kostveiledning til unge i hele landet via kommunehelsetjenesten, som en del av et tverrfaglig team. Jeg håper også at vi kan endre måten vi snakker og tenker om mat og kropp på til noe som går mindre på tall (vekt) og utseende, og mer på hva kroppen trenger og hvordan vi har det med oss selv.

Hva er ditt tips til studenter eller kef-er som er interesserte i psykisk helse?
- Engasjer deg! Hopp på de mulighetene som byr seg, engasjer deg i foreninger eller be om å få hospitere. Tør å ta litt plass der du er, har du en god idé anbefaler jeg å sette seg inn i hva som finnes av tilskuddsordninger og oppsøke relevante foreninger eller samarbeidspartnere. Vi tar hjertelig imot frivillige i Kostholdschatten! Der kan du tilegne deg kunnskap og erfaring, samtidig som du gjør en utrolig viktig innsats for unges psykiske helse!

Til tross for stor pågang, gode resultater, har vi ikke fått fornyet finansieringen. Det betyr at tilbudene må avsluttes i løpet av sommeren. Ida jobber nå med å formidle resultatene fra prosjektet, med håp om at beslutningstakere får større forståelse for hvilken rolle ernæring og ernæringskompetanse spiller innen psykisk helse.


Takk til Ida for å fortelle litt om sin hverdag som klinisk ernæringsfysiolog! Er du kef og har lyst til å fortelle litt om din hverdag? Tips oss gjerne ved å sende e-post til nettredaksjonen@post.keff.no