Logo
Login
Navigasjon


I forbindelse med årsmøtet i mars har KEFF tradisjon for å kåre et medlem som fortjener betegnelsen "årets kliniske ernæringsfysiolog (kef)".

Ordningen ble i sin tid initiert av Fresenius Kabi, som donerte kr 10.000 til "årets kef" fra 2007 til 2017. Anne-Marie Aas ble den siste som fikk hedersbetegnelsen etter denne ordningen. Fra 2018 ble det innført en ny ordning fordi KEFF ønsker å være uavhengig av private sponsorer, der premien er heder og ære, samt en passende gave.

Prisen lyses ut årlig. Kandidater kan søke selv eller bli foreslått av andre. Søknaden må inneholde en kort begrunnelse, der KEFF styret tar en avgjørelse basert på denne.

Disse har fått prisen tidligere: