Logo
Login
Navigasjon

Neste års konferanse arrangeres av Lovisenberg Diakonale Sykehus og Akershus universitetssykehus. Denne gangen skal konferansen samkjøres med seminaret til Senter for klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo den 21. april, med tema sykdomsrelatert underernæring. Påmelding til seminaret kan gjøres i forbindelse med påmelding til KEFF-konferansen.

Mer informasjon om KEFF-konferansen og påmelding kommer.

Vi håper at så mange som mulig setter av tid til å delta begge dagene!