Logo
Login
Navigasjon

For oppdatert informasjon om situasjonen og forholdsregler, besøk Folkehelseinstituttet, Helse Norge eller Helsedirektoratet.


Viktig å sikre god ernæringsbehandling til alle pasientgrupper
Eldre og kronisk syke er de største risikogruppene for koronaviruset. Dette er grupper som uavhengig av denne pandemien har store ernæringsutfordringer, noe som gir større risiko for komplikasjoner. I tiden helsetjenesten nå står overfor må vi jobbe for å sikre god ernæringsbehandling til alle som behøver det, både i sykehus og kommunehelsetjenesten. Folk vil fortsatt behøve god behandling og oppfølging ved kreft, diabetes, slag, kols, spiseforstyrrelser, kirurgi og andre tilstander. Mange vil være så syke at de ikke klarer å spise nok. Dette gjelder ikke minst pasienter som gjennomgår et intensivopphold.

Vår hovedprioritet i tiden framover er å sikre god ernæringsbehandling til pasientene som trenger det. For å avlaste travle leger og sykepleiere kan det også være behov for mer hjelp i det praktiske ernæringsarbeidet. KEFF oppfordrer til godt tverrfaglig samarbeid hvor kliniske ernæringsfysiologer er viktige for å sikre brukere og pasienter den ernæringsoppfølgingen de trenger.

Arbeidsrettslige forhold
Forskerforbundet har samlet relevant informasjon om dette på sine nettsider. Styret har vært i kontakt med Forskerforbundet grunnet våre medlemmers særskilte rolle som helsepersonell. Flere medlemmer har også henvendt seg til Forskerforbundet om dette. Her finner du forhåpentligvis svar på noe av det du lurer på.

Bruk tillitsvalgte!
Tillitsvalgte har kunnskap om til enhver tid gjeldende lov og avtaleverk og om ansattes plikter og rettigheter. Tillitsvalgte kontakter også ved behov Forskerforbundets sekretariat som kan hjelpe dem. Kontakt derfor din tillitsvalgt dersom du har spørsmål. Klikk her for å finne din tillitsvalgte. Dersom du ikke har en lokal tillitsvalgt til å representere deg, kan du få råd og hjelp direkte fra Forskerforbundets sekretariat.

Styret oppfordrer alle medlemmer i KEFF som også er tillitsvalgte i Forskerforbundet om å ha god kommunikasjon med andre tillitsvalgte slik at vi alle kan dra nytte av hverandres råd og erfaringer.

Praktiske hjelpemidler

Har du mulighet og ønske om å bidra?
Som nevnt er det viktig å sikre god ernæringsbehandling. Flere kommuner og helseforetak har behov for ekstra bemanning i denne perioden. Dersom du ikke er i et ansettelsesforhold akkurat nå eller er permittert fra din ordinære jobb, og ønsker å bidra med din kompetanse, oppfordrer vi deg til å se utlysninger i din kommune eller sykehus i nærheten.

KEFF ønsker å presisere at arbeidsgiver må opprettholde kravene om autorisasjon for å jobbe med klinisk ernæringsfaglig arbeid. Dette er viktig for å sikre at helsetjenestene utøves på en forsvarlig måte. Det er svært positivt dersom studenter i klinisk ernæring ønsker å bidra inn i helsetjenesten under pandemiutbruddet, men da med oppgaver som ikke krever autorisasjon som helsepersonell.

Informasjon på siden vil oppdateres fortløpende.