Logo
Login
Navigasjon
Arrangementskomiteen: øverst, f. v. Siri (UiO), Johanne (UiO), Eirin (UiT). Nederst f. v. Hedda (UiB), Camilla (UiO) og leder for arrangementskomiteen Tuva (UiB)

Foto: øverst f.v. Siri (UiO), Johanne (UiO) og Eirin (UiT). Nederst f.v. Hedda (UiB), Camilla (UiO) og leder for arrangementskomiteen Tuva (UiB).

Alle kliniske ernæringsfysiologer (kefer) og studenter i klinisk ernæring inviteres til å bidra med vitenskapelig innhold til KEFF- konferansen. Bidragene kan for eksempel handle om:

Mer info om innsending av bidrag sendes ut på e-post snart. En egen komite er nedsatt for å vurdere de innsendte bidragene. Frist for innsending av bidrag er satt til 28. mars og tilbakemeldinger gis innen slutten av april.

Mer info og påmelding her: konferansens egen nettside.