Logo
Login
Navigasjon


Fra venstre: Helge Andreas Felberg, Ragnhild Hanch-Hansen, Nicole Næsheim

Spørsmålene vi stilte var hvordan de og deres pasienter har blitt påvirket av Covid-19? Hvordan forholder de seg til veilederen som er utarbeidet av Helsedirektoratet? Og hva kommer de til å ta med seg videre i sin jobbhverdag i fremtiden?

Helge Andreas Felberg jobber som klinisk ernæringsfysiolog ved Tangen Helseklinikk samt på Nimi Ullevål. I midten av mars stengte både Tangen Helseklinikk og Nimi Ullevål helt, og all behandling foregikk over telefon og som videokonsultasjon.

Å begynne og bruke en digital kommunikasjonsplattform var både morsomt og interessant. Som klinisk ernæringsfysiolog går dette veldig fint, i hvert fall for de pasientene som har blitt fulgt opp tidligere og som man kjenner fra før.

Dette er noe Felberg synes var veldig positivt og som han kommer til å bruke også i fremtiden. Dette har kommet for å bli, mener han.

Dette gjør det mer fleksibelt ved at pasienter som har lang reisevei, er på jobb, er på ferie eller ikke alltid har tid til å møte opp på klinikken likevel kan få god oppfølging.

Da Helsemyndighetene i slutten av april lettet noe på restriksjonene kunne Felberg og hans kollegaer igjen ta inn pasienter til behandling. De oppfordret likevel sterkt pasienter i risikogrupper til å velge video- eller telefonkonsultasjon.

Da vi åpnet opp igjen var kommunikasjon ut til pasientene svært viktig. Vi hadde ulike opptakstider slik at det var færrest mulig i venterommet samtidig. Layout på venterom og behandlingsrom ble endret slik at man kunne holde to meter avstand. Det var en interessant øvelse å skulle koordinere at pasientene skulle føle seg godt ivaretatt og fulgt opp, samt at behandlerne følte seg trygge og at det var lagt til rette for god behandling. Det skulle være trygt både for behandler og pasient.

Felberg forteller at de brukte veilederen fra Helsedirektoratet slavisk. Pasientene ble informert på forhånd om hva som var forventet av dem, hvilke endringer behandlerne gjorde og hygieneforhold. Pasientene skulle møte akkurat til timen og måtte på forhånd svare på spørsmål om de hadde luftveissymptomer, vært i kontakt med noen smittede eller vært i karantene de siste 14 dagene. Det var ingen av pasientene som var negative eller kritiske til måten rutinene ved klinikken ble skjerpet inn på eller at mye av oppfølgingen ble gjort digitalt.

Ragnhild Hanch-Hansen har enkeltpersonforetak og har kontor ved Paradis Helse, en privatklinikk/helsesenter i Bergen. Her jobber hun én dag i uken som klinisk ernæringsfysiolog og gruppetreningsinstruktør. I tillegg jobber hun som tilkallingsvikar i Bergen kommune.

Senteret holdt stengt for all virksomhet i perioden 16. mars til 20. april, så i denne perioden hadde jeg ikke noen arbeidshverdag der. Pasientene som var satt opp i denne perioden ble avlyst. De som ønsket det fikk tilbud om konsultasjon over telefon eller svar på enkle spørsmål via e-post.

Hun forteller at hun også hadde planlagt å holde et foredrag uken etter påske for en gruppe fastleger, men at dette falt bort grunnet Covid-19.

Den 20. april åpnet senteret for fysioterapi, legetjeneste og ernæringfysiologi igjen. Den 27.april åpnet vi for utendørs gruppetrening for opp til fire personer. Det var veldig koselig å få gruppetimer igjen, det hadde jeg savnet!

Nicole Næsheim jobber som klinisk ernæringsfysiolog på Klinikk Libra i Stavanger. I tillegg jobber hun ved Stavanger sykehus, på Vardesenteret og som konsulent innen idrett (Sunn Idrett og OLT Sør-Vest).

Covid-19 har påvirket min jobbhverdag som privatpraktiserende klinisk ernæringsfysiolog på flere måter. Jeg jobber på en tverrfaglig klinikk og som alle andre måtte vi stenge klinikken i flere uker før vi fikk åpne igjen 27. april. I mellomtiden hadde jeg tilbud om konsultasjoner over telefon eller sikker videoløsning (PasientSky) for dem som ønsket det. Dette tilbudet er noe jeg fremdeles tilbyr i tillegg til fysisk oppmøte på klinikken.

På spørsmål om bruk av veilederen fra Helsedirektoratet svarer Nicole følgende:

Jeg forsøker å forholde meg til alle rådene slik de fremkommer i anbefalingene. Jeg er en del av en tverrfaglig klinikk med psykiater, kiropraktor, naprapat, akupunktør og osteopat. For å følge anbefalingene har vi redusert antall timer i løpet av dagen, vi prøver å legge inn pauser mellom hver pasient, alle kontaktflater blir spritet jevnlig (spesielt dørhåndtak, betalingsterminal mm), kaffe- og vannmaskin er stengt, blader og annet er fjernet fra venterommet og det er håndsprit og overflatedesinfeksjon tilgjengelig i venterommet. Det er i tillegg informasjon på inngangsdør til bygget samt til klinikken om at personer som har luftveissymptomer, er bekreftet smittet med Covid-19 eller er i isolasjon/karantene ikke skal komme inn på klinikken.

De oppfordrer også pasientene til å planlegge besøket slik at de bruker minst mulig tid på klinikken. Munnbind er tilgjengelige dersom pasienter/behandler skulle ha bruk for det og det er mulighet for kontaktløs betaling.

Det er litt vanskelig å si enda hvordan Covid-19 påvirker min drift i fremtiden, men foreløpig tror jeg at det i lang tid fremover vil være et veldig høyt fokus på hygiene. Jeg opplever at mange er glade for at vi kan åpne igjen, men noen er også redde for å utsette seg for smitterisiko og/eller har andre grunner for at de ikke ønsker å prioritere ernæringsveiledning. Dette er veldig forståelig. Jeg kommer også til å fortsette å ha tilbud om telefon- og videokonsultasjon fremover, da dette åpner opp for at flere som bor lengre borte eller ikke ønsker å møte fysisk får et godt tilbud. Jeg synes også at det er bra med et tilbud privat for dem som ikke får tilbud på sykehuset eller ønsker kortere ventetid.

Ønsker du å komme i kontakt med en privatpraktiserende klinisk ernæringsfysiolog for kostveiledning eller foredrag? Se oversikt her!