Logo
Login
Navigasjon
Foto: Aslaug Drotningsvik

Aslaug Drotningsvik jobber som klinisk ernæringsfysiolog ved Haraldsplass Diakonale sykehus, i tillegg til å være førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen (UiB). Både grunnutdanning og doktorgrad ble gjennomført ved UiB. Drotningsvik har lenge vært engasjert i fagmiljøet, og bidro i stiftelsen av det fagpolitiske utvalget i KEFF, hvor hun også har vært leder de siste årene. Derfor har hun god oversikt over hva som rører seg politisk og har lenge arbeidet med politisk påvirkningsarbeid for å fremme kliniske ernæringsfysiologer og deres arbeid i Norge.

- Det kliniske arbeidet har gitt meg bred erfaring med ernæringsarbeid knyttet til ulike pasientgrupper, og jeg ser stadig hvor stort behovet er for vår kompetanse i både primær- og spesialisthelsetjenesten, sier Drotningsvik.

Hva er målet ditt som leder av KEFF?

- Mitt mål med å stille som leder av KEFF er å fortsette arbeidet med å profesjonalisere den fagpolitiske foreningen vår, slik at vi kan jobbe målrettet og strategisk for å sikre befolkningen likeverdig tilgang på klinisk ernæringsfaglig kompetanse, sier Drotningsvik. Hun trekker også frem at for å klare dette må vi fortsette å minne myndigheter og beslutningstakere på hvor viktig god ernæringsbehandling er og fortsette arbeidet for å øke antall stillinger for kliniske ernæringsfysiologer i landet.

Hva er du stolt over å ha fått til i forbindelse med arbeidet i KEFF?

En viktig sak vi jobbet med de første årene mine i KEFF var muligheten for poliklinisk takst for kliniske ernæringsfysiologer som jobbet på sykehus. Før dette så vi at leger eller sykepleiere gjerne tok ernæringsrådgivning av pasienter fordi dette var mer lønnsomt for sykehusene. I dag er poliklinisk drift en naturlig del av vårt arbeid på sykehus, noe som både gir bedre pasientbehandling og flere stillinger. Vi har også jobbet kontinuerlig med å peke på behovet for flere stillinger i kommunene. Dette er et langsomt arbeid, men det er gøy å se at det sake, men sikkert kommer flere kommunale stillinger rundt omkring i Norge!

Hvorfor er du medlem av KEFF?

Å bli medlem av KEFF var helt naturlig for meg. Det var viktig å være fagorganisert når jeg skulle ut i arbeidslivet og samtidig ville jeg gjerne ta del i det faglige og fagpolitiske fellesskapet som KEFF tilbyr.

Vi gleder oss til å se hvilken retning organisasjonen tar under ditt lederskap, Aslaug!