KEFF-medlem Sissi Stove Lorentzen inn i EFADs styre

KEFF-medlem Sissi Stove Lorentzen inn i EFADs styre

Under EFAD sin generalforsamling i Rotterdam i september i år ble Sissi Stove Lorentzen enstemmig valgt inn som styremedlem i EFAD for de neste fire årene.

Les mer om KEFF-medlem Sissi Stove Lorentzen inn i EFADs styre
Fagpolitisk arbeid gir resultater for kliniske ernæringsfysiologer!

Fagpolitisk arbeid gir resultater for kliniske ernæringsfysiologer!

Godt fagpolitisk arbeid over tid gir resultater! Kliniske ernæringsfysiologer er nå foreslått inkludert som helsepersonell i legemiddelforskriften og kan da igjen motta informasjon om relevante legemidler (parenterale ernæringsløsninger). Dette er essensielt for å ivareta god pasientsikkerhet og gi effektiv behandling.

Les mer om Fagpolitisk arbeid gir resultater for kliniske ernæringsfysiologer!
Fagpolitisk arbeid gir resultater for kliniske ernæringsfysiologer!

Fagpolitisk arbeid gir resultater for kliniske ernæringsfysiologer!

Godt fagpolitisk arbeid over tid gir resultater! Kliniske ernæringsfysiologer er nå foreslått inkludert som helsepersonell i legemiddelforskriften og kan da igjen motta informasjon om relevante legemidler (parenterale ernæringsløsninger). Dette er essensielt for å ivareta god pasientsikkerhet og gi effektiv behandling.

Les mer om Fagpolitisk arbeid gir resultater for kliniske ernæringsfysiologer!
Årets KEF og årets KEF-ambasadør 2018

Årets KEF og årets KEF-ambasadør 2018

I forbindelse med årsmøtet i mars har KEFF tradisjon for å kåre et medlem som fortjener betegnelsen Årets KEF. I 2016 ble også en nyere pris, årets KEF-ambassadør innført.

Les mer om Årets KEF og årets KEF-ambasadør 2018
Medlemskap i PEN-klubben (Practice-based Evidence in Nutrition)

Medlemskap i PEN-klubben (Practice-based Evidence in Nutrition)

KEFF får i blant henvendelser fra medlemmer vedrørende medlemskap i PEN-klubben. Vi ønsker derfor å informere alle medlemmene om følgende:

Les mer om Medlemskap i PEN-klubben (Practice-based Evidence in Nutrition)
Jod og folat ved graviditetsstart

Jod og folat ved graviditetsstart

Jod er et mikronæringsstoff som er nødvendig for utviklingen av barnets hjerne og nervesystem, i svangerskapet og i første leveår. Derfor er det viktig å sikre jodinntaket hos kvinner, og spesielt før og under graviditet og amming.

Les mer om Jod og folat ved graviditetsstart
Glykyrrhizinsyre i lakris – mulige helseeffekter for fostre og barn

Glykyrrhizinsyre i lakris – mulige helseeffekter for fostre og barn

Gravide som spiser lakris kan få i seg glykyrrhizinsyre, som ser ut til å kunne ha negative helseeffekter for fostre og langtidseffekter for barnet. Datagrunnlaget er for usikkert til å fastsette et nivå for hvor mye lakris gravide trygt kan spise.

Les mer om Glykyrrhizinsyre i lakris – mulige helseeffekter for fostre og barn
Årets kef 2017: Anne-Marie Aas, en meget engasjert og dyktig kef!

Årets kef 2017: Anne-Marie Aas, en meget engasjert og dyktig kef!

Anne-Marie er et forbilde for oss alle med sitt engasjement og faglige tyngde innen klinisk ernæringsbehandling av pasienter med diabetes.

Les mer om Årets kef 2017: Anne-Marie Aas, en meget engasjert og dyktig kef!
Årets kef–ambassadør 2017: Leiv Ose en fortrolig støttespiller!

Årets kef–ambassadør 2017: Leiv Ose en fortrolig støttespiller!

Årets kef-ambassadør har vært en promotør for viktigheten av tverrfaglig samarbeid med kef i behandlingen av pasienter med ulike former for dyslipidemi. Han har gjennom hele sin karriere ved Lipidklinikken i Oslo løftet viktigheten av kef sin kompetanse for god tverrfaglig behandling av pasienter med lipidforstyrrelser.

Les mer om Årets kef–ambassadør 2017: Leiv Ose en fortrolig støttespiller!
Merking av mat

Merking av mat

For at du som forbrukar skal kunne velje mellom ulike næringsmiddel på marknaden, finst det detaljerte reglar for korleis mat og drikke skal merkjast, for eksempel med ingrediensliste, vekt og haldbarheit.

Les mer om Merking av mat
Norsk Tidsskrift for Ernæring i nye hender

Norsk Tidsskrift for Ernæring i nye hender

Etter 7 år som redaktør for Norsk Tidsskrift for Ernæring gikk Christine Henriksen av ved årsskiftet. KEFF takker for all innsatsen hun har lagt ned i tidsskriftet, som har bidratt sterkt til å gjøre tidsskriftet til det det er i dag – et norsk, vitenskapelig ernæringstidsskrift!

Bilde: Avtroppende redaktør for Tidsskriftet Christine Henriksen sammen med styremedlem i KEFF Elisabeth Adolfsen Høisæther.

Les mer om Norsk Tidsskrift for Ernæring i nye hender
Matomsorgsprisen 2017

Matomsorgsprisen 2017

Kjøkkensjef Ronald Takke og Glomstua omsorgssenter i Molde kommune tildeles
Matomsorgsprisen 2017 for å sette mat og ernæring i eldreomsorgen på dagsordenen,
både lokale og nasjonalt. Dette gjør Takke gjennom å danne nettverk og være
brobygger mellom ulike fagmiljøer. For prisvinneren er mat den beste medisin.

Les mer om Matomsorgsprisen 2017