"Klinisk ernæringsfysiolog" og "ernæringsfysiolog" - beskyttede titler

"Klinisk ernæringsfysiolog" og "ernæringsfysiolog" - beskyttede titler

Titlene «klinisk ernæringsfysiolog» og «ernæringsfysiolog» er begge beskyttede titler. De kan kun benyttes av personer som har rett til å bruke disse titlene.

Les mer om "Klinisk ernæringsfysiolog" og "ernæringsfysiolog" - beskyttede titler
Matomsorgsprisen 2017

Matomsorgsprisen 2017

Kjøkkensjef Ronald Takke og Glomstua omsorgssenter i Molde kommune tildeles
Matomsorgsprisen 2017 for å sette mat og ernæring i eldreomsorgen på dagsordenen,
både lokale og nasjonalt. Dette gjør Takke gjennom å danne nettverk og være
brobygger mellom ulike fagmiljøer. For prisvinneren er mat den beste medisin.

Les mer om Matomsorgsprisen 2017
KEFF medlem nummer 500!!!

KEFF medlem nummer 500!!!

KEFF oppnådde rett før sommeren, 12. juni, å få sitt medlem nr 500! Hun heter Ida Selmer Amundsen og er masterstudent ved Universitetet i Bergen.
KEFF markerer denne milepælen ved å gi Ida gratis deltakelse på KEFF konferanse i Kristiansand 15.-16. mars 2018, inkludert reise, opphold og festmiddag.
Studentrepresentant i styret, Synnøve Næss, gratulerte Ida på vegne av KEFF og overrakte diplom samt noen profileringsartikler fra Forskerforbundet og KEFF

Les mer om KEFF medlem nummer 500!!!
Evaluering av kostverktøyet.no

Evaluering av kostverktøyet.no

I løpet av høsten 2017 vil det gjennomføres en landsomfattende evaluering og mini-revisjon av kostverktøyet.no. Vi oppfordrer alle KEFer som jobber med overvekt og fedme hos barn og unge til å besvare dette spørreskjemaet.

Les mer om Evaluering av kostverktøyet.no
Nå blir det lettere å se saltet

Nå blir det lettere å se saltet

Bedre merking gjør det nå enklere å se hvor mye salt en matvare inneholder.

Les mer om Nå blir det lettere å se saltet
Ny nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelser

Ny nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelser

I dag ble ny nasjonal faglig retningslinje for behandling av spiseforstyrrelser lansert av Helsedirektoratet.

Les mer om Ny nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelser
Endring i DRG i 2017: refusjon for poliklinisk konsultasjon vedrørende fedme og overvekt

Endring i DRG i 2017: refusjon for poliklinisk konsultasjon vedrørende fedme og overvekt

I 2015 oppnådde kliniske ernæringsfysiologer en seier: Det ble besluttet å gi refusjon ved poliklinisk behandling av pasienter i spesialisthelsetjenesten, knyttet til bestemte diagnoser. Dette var noe KEFF hadde jobbet for lenge. En viktig diagnose var imidlertid ikke inkludert, fedme og overvekt. Et påvirkningsarbeid for også å inkludere denne har derfor fortsatt

Les mer om Endring i DRG i 2017: refusjon for poliklinisk konsultasjon vedrørende fedme og overvekt
Medlemmer ønskes til nyopprettet faggruppe for ernæring ved barnefedme

Medlemmer ønskes til nyopprettet faggruppe for ernæring ved barnefedme

Behovet for å opprette en egen gruppe for KEFer som jobber med overvekt og fedme hos barn og unge oppstod i etterkant av etterutdanningskurset i overvekt og metabolisme i Trondheim, november 2016. Det endelige initiativet kom fra Sunniva Nordang ved Oslo Universitetssykehus i januar 2017.

Les mer om Medlemmer ønskes til nyopprettet faggruppe for ernæring ved barnefedme
NutritionDay 2016: Viktig informasjon

NutritionDay 2016: Viktig informasjon

Datoen for årets nD var 10. november.
Som de fleste av dere sikkert vet, så er nD spørreskjemaene blitt betydelig redigert/forandret.
Undertegnede og ansatte i Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU) og Ingrid Mostad Løvold har vær involvert i både redigeringsarbeidet og oversettelse til norsk.
Dette arbeidet har tatt så lang tid at de norske spørreskjemaene ikke var klare for bruk den 10 november.
nD har tatt hensyn til dette, og tilbyr en alternativ nD for 2016, den 23. februar 2

Les mer om NutritionDay 2016: Viktig informasjon
Ny rapport fra Nasjonalt Råd for Ernæring

Ny rapport fra Nasjonalt Råd for Ernæring

Ny rapport fra Ernæringsrådet, i samarbeid med Helsedirektoratet, med fokus på sykdomsrelatert underernæring (SRU). Rapporten beskriver ulike sider ved dagens praksis og peker på muligheter for forbedring dagens praksis.

Les mer om Ny rapport fra Nasjonalt Råd for Ernæring
Utviklingen i norsk kosthold 2015

Utviklingen i norsk kosthold 2015

Den nye rapporten om utviklingen i det norske kostholdet er blitt lansert. Oppdater deg på det nyeste om nordmenns kosthold!

Les mer om Utviklingen i norsk kosthold 2015