KEFF søker nye styremedlemmer

KEFF søker nye styremedlemmer

Til alle medlemmer i KEFF!

Årsmøtet 2019 nærmer seg, det holdes 18. mars i forbindelse med KEFF konferanse i Bergen. Her skal det blant annet velges nytt styre.

Les mer om KEFF søker nye styremedlemmer
Høringsutkast RETHOS - kom med innspill!

Høringsutkast RETHOS - kom med innspill!

Som mange av medlemmene vil være kjent med, jobber Kunnskapsdepartementet (KD) med å lage nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene, forkortet til RETHOS. Nå er forslag til retningslinje for klinisk ernæringsfysiologutdanningen lagt ut til høring (lenke høringsutkast retningslinje). 

I høringsbrevet fra KD (lenke høringsbrev) ligger det en lenke som må brukes for å gi innspill til høringen. Etter å ha gått inn på lenken og trykket «Send inn høringssvar» kommer man til ni spørsmål som KD ønsker svar på. Den som gir innspill står fritt i å velge hvor mange spørsmål det svares på. Videre sier KD blant annet følgende:

 «Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet i retningslinjene er i tråd med tjenestenes og brukernes behov. I den forbindelse ber Kunnskapsdepartementet om en vurdering av hvorvidt det samiske folks rett og behov til tilrettelagte tjenester er ivaretatt. Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er noe som mangler eller som bør utgå i retningslinjene.»

 KEFF oppfordrer alle kef-er til å lese forslaget og svare via lenken dersom man har innspill til retningslinjen.

Det vil også komme et innspill fra KEFF. Dersom noen har kommentarer til retningslinjen, men ikke ønsker å sende et eget innspill, send det gjerne til post@keff.no, så kan styret vurdere om det tas med i KEFF sitt høringsinnspill.»

 

For å lese høringsutkastet klikk her

For mer info om selve høringen klikk her

Utviklingen av det norske kostholdet 2018

Utviklingen av det norske kostholdet 2018

Mindre sukkerforbruk i befolkningen og økt antall 15-åringer som spiser grønt hver dag.

Les mer om Utviklingen av det norske kostholdet 2018
KEFF-medlem Sissi Stove Lorentzen inn i EFADs styre

KEFF-medlem Sissi Stove Lorentzen inn i EFADs styre

Under EFAD sin generalforsamling i Rotterdam i september i år ble Sissi Stove Lorentzen enstemmig valgt inn som styremedlem i EFAD for de neste fire årene.

Les mer om KEFF-medlem Sissi Stove Lorentzen inn i EFADs styre
Fagpolitisk arbeid gir resultater for kliniske ernæringsfysiologer!

Fagpolitisk arbeid gir resultater for kliniske ernæringsfysiologer!

Godt fagpolitisk arbeid over tid gir resultater! Kliniske ernæringsfysiologer er nå foreslått inkludert som helsepersonell i legemiddelforskriften og kan da igjen motta informasjon om relevante legemidler (parenterale ernæringsløsninger). Dette er essensielt for å ivareta god pasientsikkerhet og gi effektiv behandling.

Les mer om Fagpolitisk arbeid gir resultater for kliniske ernæringsfysiologer!
Årets KEF og årets KEF-ambasadør 2018

Årets KEF og årets KEF-ambasadør 2018

I forbindelse med årsmøtet i mars har KEFF tradisjon for å kåre et medlem som fortjener betegnelsen Årets KEF. I 2016 ble også en nyere pris, årets KEF-ambassadør innført.

Les mer om Årets KEF og årets KEF-ambasadør 2018
Jod og folat ved graviditetsstart

Jod og folat ved graviditetsstart

Jod er et mikronæringsstoff som er nødvendig for utviklingen av barnets hjerne og nervesystem, i svangerskapet og i første leveår. Derfor er det viktig å sikre jodinntaket hos kvinner, og spesielt før og under graviditet og amming.

Les mer om Jod og folat ved graviditetsstart
Medlemskap i PEN-klubben (Practice-based Evidence in Nutrition)

Medlemskap i PEN-klubben (Practice-based Evidence in Nutrition)

KEFF får i blant henvendelser fra medlemmer vedrørende medlemskap i PEN-klubben. Vi ønsker derfor å informere alle medlemmene om følgende:

Les mer om Medlemskap i PEN-klubben (Practice-based Evidence in Nutrition)

Nyopprettet faggruppe i prematurernæring

Faggruppen ble starten i 2018 og medlemmene jobber med ernæring til premature og syke nyfødte barn.

Les mer om Nyopprettet faggruppe i prematurernæring
Norsk Tidsskrift for Ernæring i nye hender

Norsk Tidsskrift for Ernæring i nye hender

Etter 7 år som redaktør for Norsk Tidsskrift for Ernæring gikk Christine Henriksen av ved årsskiftet. KEFF takker for all innsatsen hun har lagt ned i tidsskriftet, som har bidratt sterkt til å gjøre tidsskriftet til det det er i dag – et norsk, vitenskapelig ernæringstidsskrift!

Bilde: Avtroppende redaktør for Tidsskriftet Christine Henriksen sammen med styremedlem i KEFF Elisabeth Adolfsen Høisæther.

Les mer om Norsk Tidsskrift for Ernæring i nye hender