Glykyrrhizinsyre i lakris – mulige helseeffekter for fostre og barn

Glykyrrhizinsyre i lakris – mulige helseeffekter for fostre og barn

Gravide som spiser lakris kan få i seg glykyrrhizinsyre, som ser ut til å kunne ha negative helseeffekter for fostre og langtidseffekter for barnet. Datagrunnlaget er for usikkert til å fastsette et nivå for hvor mye lakris gravide trygt kan spise.

Les mer om Glykyrrhizinsyre i lakris – mulige helseeffekter for fostre og barn
Årets kef 2017: Anne-Marie Aas, en meget engasjert og dyktig kef!

Årets kef 2017: Anne-Marie Aas, en meget engasjert og dyktig kef!

Anne-Marie er et forbilde for oss alle med sitt engasjement og faglige tyngde innen klinisk ernæringsbehandling av pasienter med diabetes.

Les mer om Årets kef 2017: Anne-Marie Aas, en meget engasjert og dyktig kef!
Årets kef–ambassadør 2017: Leiv Ose en fortrolig støttespiller!

Årets kef–ambassadør 2017: Leiv Ose en fortrolig støttespiller!

Årets kef-ambassadør har vært en promotør for viktigheten av tverrfaglig samarbeid med kef i behandlingen av pasienter med ulike former for dyslipidemi. Han har gjennom hele sin karriere ved Lipidklinikken i Oslo løftet viktigheten av kef sin kompetanse for god tverrfaglig behandling av pasienter med lipidforstyrrelser.

Les mer om Årets kef–ambassadør 2017: Leiv Ose en fortrolig støttespiller!
Merking av mat

Merking av mat

For at du som forbrukar skal kunne velje mellom ulike næringsmiddel på marknaden, finst det detaljerte reglar for korleis mat og drikke skal merkjast, for eksempel med ingrediensliste, vekt og haldbarheit.

Les mer om Merking av mat
Norsk Tidsskrift for Ernæring i nye hender

Norsk Tidsskrift for Ernæring i nye hender

Etter 7 år som redaktør for Norsk Tidsskrift for Ernæring gikk Christine Henriksen av ved årsskiftet. KEFF takker for all innsatsen hun har lagt ned i tidsskriftet, som har bidratt sterkt til å gjøre tidsskriftet til det det er i dag – et norsk, vitenskapelig ernæringstidsskrift!

Bilde: Avtroppende redaktør for Tidsskriftet Christine Henriksen sammen med styremedlem i KEFF Elisabeth Adolfsen Høisæther.

Les mer om Norsk Tidsskrift for Ernæring i nye hender
Novemberutgaven av nyhetsbrevet fra EFAD

Novemberutgaven av nyhetsbrevet fra EFAD

Novemberutgaven av nyhetsbrevet fra EFAD er nå tilgjengelig.

Les mer om Novemberutgaven av nyhetsbrevet fra EFAD
"Klinisk ernæringsfysiolog" og "ernæringsfysiolog" - beskyttede titler

"Klinisk ernæringsfysiolog" og "ernæringsfysiolog" - beskyttede titler

Titlene «klinisk ernæringsfysiolog» og «ernæringsfysiolog» er begge beskyttede titler. De kan kun benyttes av personer som har rett til å bruke disse titlene.

Les mer om "Klinisk ernæringsfysiolog" og "ernæringsfysiolog" - beskyttede titler
Matomsorgsprisen 2017

Matomsorgsprisen 2017

Kjøkkensjef Ronald Takke og Glomstua omsorgssenter i Molde kommune tildeles
Matomsorgsprisen 2017 for å sette mat og ernæring i eldreomsorgen på dagsordenen,
både lokale og nasjonalt. Dette gjør Takke gjennom å danne nettverk og være
brobygger mellom ulike fagmiljøer. For prisvinneren er mat den beste medisin.

Les mer om Matomsorgsprisen 2017
Nå blir det lettere å se saltet

Nå blir det lettere å se saltet

Bedre merking gjør det nå enklere å se hvor mye salt en matvare inneholder.

Les mer om Nå blir det lettere å se saltet
Ny nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelser

Ny nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelser

I dag ble ny nasjonal faglig retningslinje for behandling av spiseforstyrrelser lansert av Helsedirektoratet.

Les mer om Ny nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelser
Endring i DRG i 2017: refusjon for poliklinisk konsultasjon vedrørende fedme og overvekt

Endring i DRG i 2017: refusjon for poliklinisk konsultasjon vedrørende fedme og overvekt

I 2015 oppnådde kliniske ernæringsfysiologer en seier: Det ble besluttet å gi refusjon ved poliklinisk behandling av pasienter i spesialisthelsetjenesten, knyttet til bestemte diagnoser. Dette var noe KEFF hadde jobbet for lenge. En viktig diagnose var imidlertid ikke inkludert, fedme og overvekt. Et påvirkningsarbeid for også å inkludere denne har derfor fortsatt

Les mer om Endring i DRG i 2017: refusjon for poliklinisk konsultasjon vedrørende fedme og overvekt
Medlemmer ønskes til nyopprettet faggruppe for ernæring ved barnefedme

Medlemmer ønskes til nyopprettet faggruppe for ernæring ved barnefedme

Behovet for å opprette en egen gruppe for KEFer som jobber med overvekt og fedme hos barn og unge oppstod i etterkant av etterutdanningskurset i overvekt og metabolisme i Trondheim, november 2016. Det endelige initiativet kom fra Sunniva Nordang ved Oslo Universitetssykehus i januar 2017.

Les mer om Medlemmer ønskes til nyopprettet faggruppe for ernæring ved barnefedme
Ny rapport fra Nasjonalt Råd for Ernæring

Ny rapport fra Nasjonalt Råd for Ernæring

Ny rapport fra Ernæringsrådet, i samarbeid med Helsedirektoratet, med fokus på sykdomsrelatert underernæring (SRU). Rapporten beskriver ulike sider ved dagens praksis og peker på muligheter for forbedring dagens praksis.

Les mer om Ny rapport fra Nasjonalt Råd for Ernæring