Endring i DRG i 2017: refusjon for poliklinisk konsultasjon vedrørende fedme og overvekt

Endring i DRG i 2017: refusjon for poliklinisk konsultasjon vedrørende fedme og overvekt

I 2015 oppnådde kliniske ernæringsfysiologer en seier: Det ble besluttet å gi refusjon ved poliklinisk behandling av pasienter i spesialisthelsetjenesten, knyttet til bestemte diagnoser. Dette var noe KEFF hadde jobbet for lenge. En viktig diagnose var imidlertid ikke inkludert, fedme og overvekt. Et påvirkningsarbeid for også å inkludere denne har derfor fortsatt

Les mer om Endring i DRG i 2017: refusjon for poliklinisk konsultasjon vedrørende fedme og overvekt
Medlemmer ønskes til nyopprettet faggruppe for ernæring ved barnefedme

Medlemmer ønskes til nyopprettet faggruppe for ernæring ved barnefedme

Behovet for å opprette en egen gruppe for KEFer som jobber med overvekt og fedme hos barn og unge oppstod i etterkant av etterutdanningskurset i overvekt og metabolisme i Trondheim, november 2016. Det endelige initiativet kom fra Sunniva Nordang ved Oslo Universitetssykehus i januar 2017.

Les mer om Medlemmer ønskes til nyopprettet faggruppe for ernæring ved barnefedme
Ny rapport fra Nasjonalt Råd for Ernæring

Ny rapport fra Nasjonalt Råd for Ernæring

Ny rapport fra Ernæringsrådet, i samarbeid med Helsedirektoratet, med fokus på sykdomsrelatert underernæring (SRU). Rapporten beskriver ulike sider ved dagens praksis og peker på muligheter for forbedring dagens praksis.

Les mer om Ny rapport fra Nasjonalt Råd for Ernæring
Utlysning av midler fra Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse for 2017

Utlysning av midler fra Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse for 2017

Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse sitt formål er blant annet å fremme forståelsen av kostholdets betydning for helse, støtte opplysningsvirksomhet om kosthold og ernæring, spesielt ovenfor barn og unge, og støtte tiltak for bedring av kostholdet.

Les mer om Utlysning av midler fra Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse for 2017
NutritionDay 2016: Viktig informasjon

NutritionDay 2016: Viktig informasjon

Datoen for årets nD var 10. november.
Som de fleste av dere sikkert vet, så er nD spørreskjemaene blitt betydelig redigert/forandret.
Undertegnede og ansatte i Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU) og Ingrid Mostad Løvold har vær involvert i både redigeringsarbeidet og oversettelse til norsk.
Dette arbeidet har tatt så lang tid at de norske spørreskjemaene ikke var klare for bruk den 10 november.
nD har tatt hensyn til dette, og tilbyr en alternativ nD for 2016, den 23. februar 2017.

Les mer om NutritionDay 2016: Viktig informasjon
Utviklingen i norsk kosthold 2015

Utviklingen i norsk kosthold 2015

Den nye rapporten om utviklingen i det norske kostholdet er blitt lansert. Oppdater deg på det nyeste om nordmenns kosthold!

Les mer om Utviklingen i norsk kosthold 2015