Logo
Login
Navigasjon

KEFF har vært medlem i ICDA siden 2016, og deltok samme året på det første og eneste medlemsmøte i Granada Spania, som sammenfalt med EFADs generalforsamling og konferanse. KEFF har med med denne rollen mulighet for kunnskapsutveksling, nettverksbygging og påvirkning i sentrale ernæringsspørsmål globalt.

Les mer her.