Logo
Login
Navigasjon

Vi er tilknyttet

Norsk Tidsskrift For Ernæring

Norsk tidsskrift for ernæring er et tidsskrift eid av Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF) og Norsk forening for ernæringsvitenskap (NFE). Måle…

The European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD)

The European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) er en europeisk sammenslutning av nasjonale dietist-foreninger. EFAD har som mål å promotere utviklingen av yrket, …

International Confederation of Dietetic Associations (ICDA)

The International Confederation of Dietetic Associations (ICDA) er en internasjonal sammenslutning av nasjonale dietist-foreninger bestående av foreninger fra ca. 50 land. Medlemsf…

Forskerforbundet

Forskerforbundet er fagforbund og interesseorganisasjon for ansatte innen forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling, og er tilsluttet Unio – Hovedorganisasjonen for univer…