Logo
Login
Navigasjon

Tilskuddssregelverket og søknadsskjema er endret og forenklet. Om kommunen har treårig vedtak som går utover 2023 ber vi om at de framleis sender inn ein søknad, med merknad om at de har eit treårig vedtak.

Søknadsfrist: 31. desember 2023.

Se mer info på Helsedirektoratets sider her.