Logo
Login
Navigasjon

Foto: skjermbilde av strategien "God og riktig mat hele livet"

Regjeringen publiserte torsdag 6.mai en strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem og eldre som mottar hjemmetjenester. Den tar for seg tre innsatsområder: systematisk ernæringsarbeid, tilstrekkelig og riktig kompetanse og oppfølging tilpasset brukerne. Blant tiltakene som presenteres er:

Strategien fastslår at vi trenger flere kliniske ernæringsfysiologer sysselsatt i norske kommuner, noe KEFF stiller seg bak. Mange ansatte i helse- og omsorgstjenestene har ikke tilstrekkelig kompetanse i møte med brukere med komplekse ernæringsutfordringer. Kliniske ernæringsfysiologer har en nøkkelrolle i opplæring og veiledning av annet personell.

Gjennom denne strategien ønsker regjeringen å bidra til en individtilpasset, helhetlig og koordinert mat- og ernæringsoppfølging. Leder av KEFF, Aslaug Drotningsvik, ønsker den nye strategien velkommen og håper den kan hjelpe kommunene med å høyne kvaliteten på ernæringsarbeidet.

- Økt fokus på ernæringsutfordringer blant eldre er viktig. For å komme i mål med både det systematiske og det individrettede ernæringsarbeidet til denne gruppen trenger vi flere kliniske ernæringsfysiologer i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det er derfor en flott start at det i strategien bevilges midler til modellutviklingsprogrammet "klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for omsorgstjenesten", sier Drotningsvik.

Strategien avsluttes med slående tall på mulige samfunnsøkonomiske besparelser. Det anslås at besparelser knyttet til målrettet forebygging og behandling av underernæring, bare i spesialisthelsetjenesten, vil være rundt 800 millioner kroner årlig (tall fra Universitetet i Oslo). I den kommunale helse- og omsorgstjenesten anslås besparelser på 1,5 milliarder danske kroner årlig (tall fra Danmark).

Kliniske ernæringsfysiologers rolle fremheves flere ganger som sentral for å forebygge og behandle ernæringsrelaterte tilstander, og som viktige bidragsytere i tverrfaglige team. Det vises til flere suksesshistorier fra norske kommuner. Blant annet:

- For å sikre den eldre befolkningen trygge, effektive og likeverdige ernæringstjenester burde klinisk ernæringsfysiolog være lovpålagt i kommunene. Jeg håper regjeringen følger opp med enda flere stillinger i hele landet, avslutter Drotningsvik.

Les rapporten på regjeringens hjemmeside.

Kilder:

Helse- og omsorgsdepartementet. God og riktig mat hele livet. https://www.regjeringen.no/con... Lest 06.05.2021.