Logo
Login
Navigasjon

På oppdrag fra Nordisk ministerråd ble prosjektet “De nordiske ernæringsanbefalingene” (NNR) startet i januar 2019. Denne gangen skal også bærekraft integreres i NNR, og utviklingen av de nye ernæringsanbefalingene er derfor et samarbeid mellom åtte ulike land, mer enn 350 ernærings- og helseforskere, og 50 forskere innen bærekraft. NNR blir ledet av Rune Blomhoff, professor i ernæring ved Universitetet i Oslo.

Forskerne skal kartlegge totalt 53 ulike temaer; 36 næringsstoffer og 17 matvaregrupper. Dette er arbeid som vil danne hjørnesteinen i videreutviklingen av fremtidens nasjonale kostråd, næringsstoffanbefalinger, undervisningsmaterial, mat- og helsepolitikk.

Det publiseres hundrevis av nye forskningsartikler om ernæring og kosthold hver dag, og arbeidet med NNR er derfor langt mer omfattende nå enn for bare noen år siden. Størrelsen og grundigheten på arbeidet som inngår i de nye NNR er enestående i verden, og har vekket oppsikt også utenfor norden.

NNR skulle opprinnelig være ferdig i 2022, men prosjektet er nå blitt utvidet med 6 måneder og skal etter planen publiseres i juni 2023. Sentralt i dette arbeidet er fokus på åpenhet, inklusjon og etterprøvbarhet.

“Vi gjør alt vi kan for at konklusjonene vi trekker, ikke skal være påvirket av forutinntatte holdninger. Tvert imot skal de være helt uavhengige av den enkelte forsker. Alle skal kunne etterprøve oppsummeringene og konklusjonene våre. Derfor har vi lagt inn mange sjekk- og kontrollpunkter underveis i arbeidet.”
Dette understreker Rune Blomhoff i et intervju med forskningsmagasinet Apollon.


Intervjuet i sin helhet kan leses her.