Logo
Login
Navigasjon
Redaktørteam NTFE
Foto: NTFE

– Vi opplever at NTFE er et tidsskrift som settes stor pris på i fagmiljøet, og det er motiverende å fortsette å levere på dette, nå i samarbeid med Universitetsforlaget. De tidligere redaktørene, med Thomas i spissen, har gjort en svært god jobb med å få på plass denne avtalen. Thea (Myklebust-Hansen) og jeg ønsker å fortsette å lage et solid tidsskrift hvor fagpersoner har lyst til å publisere, både vitenskapelig og populærvitenskapelig, og et tidsskrift fylt med interessant stoff for alle som er interesserte i ernæring, sier Karianne Svendsen som legger til at det er mye spennende i vente for tidsskriftet fremover.

Norsk Tidsskrift for Ernæring ble utgitt for første gang i 2003 og er i dag et vitenskapelig tidsskrift og medlemstidsskrift for eierforeningene Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF) og Norsk Forening for Ernæringsvitenskap (NFE). NTFE har som mål å favne om bredden i fagmiljøet og publiserer et bredt spekter av artikkeltyper, både vitenskapelige og populærvitenskapelige. De siste årene har tidsskriftet blitt ledet av redaktørene Ane Sørlie Kværner, Erik Arnesen og Thomas Olsen. Det nye året starter med et nytt redaktørteam bestående av Karianne Svendsen og Thea Myklebust-Hansen.

– Vi gleder oss veldig til å kunne bidra til ytterligere profesjonalisering og tilgjengeliggjøring av NTFE i de kommende årene. Universitetsforlaget har etablert seg som Nordens største forlag for åpent tilgjengelige forskningstidsskrifter, og vi har som ambisjon å være på høyde med de største akademiske forlagene internasjonalt når det gjelder utbredelse og digitale løsninger. Samtidig vil NTFEs forfattere kunne nyte godt av at deres artikler indekseres og gjøres søkbare både nasjonalt, i Norden og globalt, og at spesielt et nordisk publikum vil få glede av at alt innhold i tidsskriftet publiseres på Idunn – et godt innarbeidet og kjent arbeidsverktøy i hele Norden, sier redaksjonsleder for tidsskrift i Universitetsforlaget Nils Lahlum, som trekker frem at han håper og tror dette samarbeidet vil gjøre det enkelt for befolkningen å finne kvalitetssikret kunnskap om ernæring.

Les hele saken på NTFE sine nettsider her.