Logo
Login
Navigasjon


-Det var på tide å overlate redaktørjobben til yngre krefter, sier Christine om sin beslutning. Hun er trygg på at tidsskriftet er i de beste hender. -Ambisjonene til det nye redaktørteamet er mange og innebærer blant annet å nå ut til større målgrupper, få artikler plukket opp av andre medier samt være mer synlige i sosiale medier. Samtidig understreker hun at hun er utrolig stolt av alt det redaksjonen har fått til sammen de siste årene.

Lærerik og givende periode som redaktør

I sin 7 års karriere som redaktør har hun i to perioder fra 2011 og 2016 sittet i førersetet sammen med Hanne Bjørg Slettahjell (som før dette hadde vært redaktør i 3 år) og fra 2016 til årsskiftet har Erik Arnesen vært medredaktør. Christine ser tilbake på en spennende og morsom tid i en redaksjon med mange engasjerte og dyktige unge folk. Noen av de viktigste sakene i årenes løp har vært å opprette en nettside for tidsskriftet, jobbe med strategiplanlegging, etablere samarbeidsavtaler med eierforeningene og opprette tidsskriftet som et selskap. Hun er også fornøyd med at den faglige bakgrunnen til redaksjonsmedlemmene har blitt stadig mer variert, og kjønnsbalanse har også blitt betraktelig bedre. Men den største milepælen? -Det var helt klart å bli anerkjent som vitenskapelig tidsskrift i fjor. Det var en stor dag! smiler
Christine uten å nøle.

Tidsskriftets nye redaktører

Ved roret står nå et redaktørteam på tre: Ane Sørlie Kværner har blitt redaktør, Thomas Olsen har trådt inn i rollen som medredaktør og Erik Arnesen fortsetter som medredaktør. Redaksjonen får også straks inn tre nye medlemmer etter en overveldende søkerrespons. -Før var det utfordrende å få folk inn i redaksjonen, men denne gangen kunne vi velge blant mange godt kvalifiserte søkere, forteller Christine ivrig.

Web vs. trykk

Selv om web-baserte løsninger definitivt vinner terreng mot trykte medier håper hun tidsskriftet fortsetter som trykt format en lang stund til. -Utfordringen er også å bli hørt i kampen om oppmerksomhet blant alle som roper høyt innen ernæringsfeltet, sier hun, men forteller at redaksjonen har mange spennende planer for å nå målgruppene via nettbaserte løsninger.

Ligger ikke på latsiden

At Christine får mer fritid etter avgangen er det ingen tvil om, men denne har hun planer om å bruke effektivt. Hun gleder seg til å kunne bruke mer tid på egen forskning, og hun fortsetter å være en ressurs for redaksjonen blant annet ved å fortsette å skrive tekster og å være fagfelle.

KEFF ønsker lykke til fremover, både for de nye redaktørene og Christine Henriksen.