Logo
Login
Navigasjon

Årets kef 2022 - Synnøve Strandenæs


Prisen for årets kef 2022 ble tildelt en klinisk ernæringsfysiolog som har utmerket seg i sitt arbeid for å fremme klinisk ernæring i Norge.

Strandenæs har blant annet spilt en sentral rolle i innføringen av rehabiliteringsprogrammet "Enhanced Recovery after Surgery" og vært en viktig drivkraft i referansegruppen i ernæring innen onkologi, hvor det mye brukte pasientmateriale «For deg som spiser lite» ble utarbeidet. Den siste tiden har hun jobbet med to viktige forbedringsprosjekter som har hatt mål om å sikre ernæringsbehandling i overgang intensivavdeling til andre kliniske avdelinger og sikre trygg utskrivelse og oppfølging av pasienter med hjemme intravenøs ernæring.

«Synnøve Strandenæs er en essensiell del av teamet rundt våre intensivpasienter som alle setter overmåte stor pris på. Hun har et engasjement og en kunnskap om ernæring ved kritisk sykdom som gjør at hun blir det naturlige referansepunktet. Synnøve er svært lett å samarbeide med siden hun har lett for å se de mange aspektene ved kritisk sykdom som gjør det viktig å individualisere behandlingen. Ved å hele tiden engasjere seg i fagutvikling og ny kunnskap setter hun en standard som andre rundt henne må strekke seg etter. Vi er utrolig takknemlig for at Synnøve er vår kef.»


Årets kef-ambassadør 2022 - Jan Gunnar Hatlebakk


KEFFs ambassadørpris gis til personer som ser behovet for flere kliniske ernæringsfysiologer og som har gjort en aktiv innsats for å fremheve yrkesgruppens betydning. I år gikk prisen til overlege, forsker og professor Jan Gunnar Hatlebakk ved Universitetet i Bergen / Haukeland Universitetssykehus.

Hatlebakk har i åresvis vært en viktig samarbeidspartner og støttespiller for kliniske ernæringsfysiologer ved Haukeland Universitetssjukehus og ved Senter for ernæring, Universitetet i Bergen. Han er leder og overlege ved Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage- og tarmsykdommer (NKFM) og er opptatt av at kef i NKFM har en viktig rolle i den tverrfaglige pasientbehandlingen. Han er inne i forskingsgruppene ved Senter for ernæring, og er tett tilknyttet senteret både via forsking og undervisning. Hatlebakk har vært styremedlem i Norsk selskap for klinisk ernæring (NSKE) i årene 2014-2019 og har holdt flere innlegg på årsmøtene, samt organisert og undervist på LLL-kurs i regi av NSKE. Han er Helse Vest sin representant i Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring sin referansegruppe siden 2014, og har vært leder av referansegruppen i denne perioden.

«Jan Gunnar er rik på kunnskap og han nøler ikke med å dele den, samtidig som han oppleves trygg i at han ikke kan alt og heller ikke krever det av andre. Ingen spørsmål er for dumme, en kan alltid snakke med Jan Gunnar og reflektere over spørsmål og situasjoner som kan være både hypotetiske, men også reelle. Jan Gunnar er opptatt av samarbeid på tvers av fag, og han er en god rollemodell for dette».

KEFF gratulerer Synnøve Strandenæs og Jan Gunnar Hatlebakk med velfortjent pris!