Logo
Login
Navigasjon

Årets kef 2020!

Årets kef-prisen blir utdelt til en klinisk ernæringsfysiolog som har utmerket seg i sitt arbeid for å fremme klinisk ernæring i Norge. I år gikk prisen til styreleder for KEFF gjennom tre år Mandeep Kaur Bains/Takhar, takket være hennes egenskaper som lagspiller og dyktig leder av KEFF gjennom med- og motvind. "Hun skaper trygghet omkring seg, fremmer dialog, er tålmodig og vedholdende, og ikke minst tar hun ikke et nei for et avslag, men kjemper videre til utfordringen er løst", står det i beskrivelsen.

Kaur Bains/Takhar har blant annet bidratt til endringer i organisasjonen. Tydeligere organisasjonsstruktur, endringer på hjemmeside for bedre kommunikasjon utad om fagfeltet klinisk ernæring og opprettelse av en egen dag for promotering av yrkesgruppen, er bare noe av det årets kef har gjennomført for å synliggjøre fagfeltet og profesjonen. I tillegg har hun arbeidet for påvirkning og samarbeid med politikere, ledere og organisasjoner. Under koronapandemien har hun med beslutningskraft og gjennomføringsevne, faglig så vel som økonomisk, stått støtt i alle uforutsigeligheter.

Hennes arbeidsinnsats har vært langt utover det man kan forvente i hennes rolle. Denne innsatsen kommer alle medlemmer av KEFF og samfunnet forøvrig til gode.

Prisoverrekkelsen ble gjennomført på en smittevernvennlig måte, av fjorårets vinner Johanne Alhaug.

Årets kef-ambassadør 2020!

Foto: Rut Anne Thomassen

KEFFs ambassadørpris gis til personer som ser behovet for flere kliniske ernæringsfysiologer og som har gjort en aktiv innsats for å fremheve yrkesgruppens betydning. I år gikk prisen til Beint Bentsen, overlege i barnegastroenterologi ved Barne- og ungdomsklinikken OUS!

Bentsen har gjennom alle år jobbet for å fremme kliniske ernæringsfysiologers rolle i klinikken. Han har særlig jobbet for tverrfaglighet i pasientarbeidet ved å inkludere og framsnakke klinisk ernæring, samt. integrere kliniske ernæringsfysiologer som en naturlig del av pasientbehandlingen ved Barne- og ungdomsklinikken. Han har opprettet et tverrfaglig team med kef, lege og sykepleier hvor alle interesserte er velkomne til å møte ukentlig for å diskutere pasienter med ernæringsproblemer, ved Barneklinikken på Ullevål og Rikshospitalet.

Bentsen har alltid vært opptatt av klinisk ernæringsfysiologers deltakelse på internasjonale kongresser for faglig oppdatering og har bidratt til ernæringsforskning sammen med kliniske ernæringsfysiologer. De kliniske ernæringsfysiologene i Bentsens omkrets laget for noen år siden et dikt for å hedre ham, et utdrag fra :

Med innsikt og empati
legger du opp din strategi
for de bittesmå med for lite energi.
Du ser hver enkel pasient,
rett behandling, næringsstoffer, medikament.
Du har greid
å få til et skikkelig tverrfaglig samarbeid:
Ernæringsteamet, med en lærd
gastrolege på laget,
vårt levende leksikon, gull verd
for oss kef'er og ernæringsfaget
En stor takk til deg, Beint, fra oss alle, for godt samarbeid gjennom mange år!

KEFF gratulerer Mandeep og Beint med velfortjente priser!