Logo
Login
Navigasjon


Årets KEF 2018

Ordningen ble i sin tid initiert av Fresenius Kabi, som donerte kr 10.000 til Årets kef fra 2007 til 2017. Anne-Marie Aas ble den siste som fikk hedersbetegnelsen etter denne ordningen.Fra i år innføres det en ny ordning. KEFF ønsker å være uavhengig av private sponsorer. Årets kef vil heretter få heder og ære, gratis deltakelse på KEFF konferanse mm, men ikke et stipend.

Hvem fortjener betegnelsen Årets kef 2018?
Send forslag med kort begrunnelse til post@keff.no innen 15.12.2018.

Årets kef-ambassadør 2018

Dette er en nyere pris som KEFF innførte i 2016. Det er mange innen andre yrkesgrupper som
ser behovet for flere kliniske ernæringsfysiologer, og gjør en innsats for å fremheve vår yrkesgruppes betydning. Tidligere mottakere av prisen er Dr. med. Arne Røseth (2016) og Dr. med. Leiv Ose (2017).

Hvem bør hedres som Årets kef-ambassadør 2018?
Send forslag med kort begrunnelse til post@keff.no innen 15.12.2018.