Logo
Login
Navigasjon


Både nasjonale og internasjonale fagmiljøer anerkjenner hennes ekspertise på området og hun har vært en viktig bidragsyter som leder for en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet som har utarbeidet nye nasjonale faglige retningslinjer for behandling av diabetes (lansert 2016). Per i dag er hun leder for en arbeidsgruppe i «The Diabetes Nutrition Study Group of the European Association for the Study of Diabetes» som reviderer europeiske retningslinjer for diabetes. Opp gjennom årene har hun delt av sin kompetanse gjennom blant annet undervisning, utarbeidelse av pasientmateriell og som ernæringsfagligressurs i Diabetesforbundet.

Forskningen ligger Anne-Marie sitt hjerte nær og hun er aktiv innen forskning ved OUS, hvor hun også veileder PhD – stipendiater og har sittet i bedømmelseskomiteen for flere doktorgradsavhandlinger. Samtidig er hun opptatt av å ivareta pasienter med god individuell og tverrfaglig behandling.

Fagpolitikken begyntehun å engasjere seg i allerede i 1997 og hun har vært tillitsvalgt for Forskerforbundet, nestleder i KEFF og aktiv i flere referansegrupper i
foreningen vår m.m.

Anne-Marie er alt i alt en person med høy integritet og god sans for rettferdig behandling. Får hun en oppgave så tar hun den på strak arm og kanskje kommer det også en liten trall.

Gratulerer Anne-Marie: du er en verdig vinner av prisen «årets kef 2017».