Logo
Login
Navigasjon


Randi J. Tangvik har hatt en rekke stillinger og ansvarsområder innen helseforetaket. Utvikling av rutiner og tjenester for å forebygge og behandle underernæring har vært en rød tråd i arbeidet hennes gjennom alle disse årene.

Randi ble tildelt stillingen som prosjektleder for å innføre rutiner og retningslinjer for identifisering og behandling av underernæring ved Haukeland universitetssykehus i 2006, med forankring i FOU-avdelingen. Gjennom dette arbeidet har det blitt utviklet en organisasjonsstruktur for ernæringsarbeidet, retningslinjer for behandling av underernæring i Haukeland universitetssykehus, etablert regelmessige prevalensundersøkelser for forekomst av underernæring, utvikling av mattilbudet, samt utvikling av et e-læringskurs i klinisk ernæring. Hun har også drevet utstrakt undervisning av helsepersonell og kjøkkenpersonell.

Utover dette har Randi J. Tangvik blant annet bidratt til Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring som Helsedirektoratet nylig ga ut. Hun sitter også i arbeidsgruppen som skal revidere Statens ernæringsråds "Retningslinjer for kosthold i helseinstitusjoner".

Randi J. Tangvik har denne høsten permisjon fra stillingen som ernæringskoordinator i FOU-avdelingen for å kunne sammenfatte erfaringer og datainnsamlinger fra arbeidet med "God ernæringspraksis" ved Haukeland universitetssykehus. Vi ønsker å gratulere Randi J. Tangvik med den velfortjente tittelen "Årets KEF".

Les intervju med Randi J. Tangvik i neste utgave av Tidsskriftet