Logo
Login
Navigasjon

Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten (Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet 2009-2012) skriver følgende om klinisk ernæringsfysiologers rolle og funksjon:

Fagområdet klinisk ernæring omfatter utredning/diagnostisering, forebygging, behandling og lindring av kostholdsrelaterte sykdommer og tilstander. Klinisk ernæringsarbeid omfatter således primærforebyggende kostveiledning, vurdering av ernæringsstatus eller ernæringsrelatert sykdom, kostveiledning ved økt risiko for, eller ved etablert sykdom, behandling med spesialkoster og dietetiske næringsmidler (næringsdrikker, tilskudd), sondeernæring, intravenøs ernæring eller kombinasjon av de nevnte tiltak.

Under ser du hvilke arbeidsoppgaver og roller en klinisk ernæringsfysiolog kan ha i kommunehelsetjenesten.

Arbeidsoppgaver
Last ned dokumentet her.

Du kan også lese mer om hva en klinisk ernæringsfysiolog kan bidra med i vår brosjyre "Er mat medisin?" her.

Erfaringer fra prosjekter

Flere kommuner har fått erfaring med kliniske ernæringsfysiologer, og det er utelukkende gode tilbakemeldinger! Prosjekter har i årevis vist at det er behov for kliniske ernæringsf…