Logo
Login
Navigasjon

Under kan du lese intervjuer og artikler fra kliniske ernæringsfysiologer i kommunehelsetjenesten.

Helhetlig pasientoppfølging (Sagene bydel)

Kristine Nordkvelle har en delt stilling mellom Lovisenberg Diakonale sykehus og Sagene bydel. - Jeg får et godt fagmiljø og klinisk erfaring fra sykehuset, samtidig ser jeg en del…

Kvalitetssikrer måltidene (Lillestrøm kommune)

«Gjør måltidet hellig igjen» er et av regjeringens mål med kvalitetsreformen for eldre Meld.St. (2017-2018) Leve hele livet. Nettopp dette jobber klinisk ernæringsfysiolog Kaja Hel…

Forebyggende kostveiledning i Friskliv og mestring (Trondheim kommune)

Med ansvar for kostveiledning og kostholdskurs for familier med overvekt, diabetes og kreftsykdom, bidrar klinisk ernæringsfysiolog Tove Langlo Drilen i at regjeringens mål i Handl…

Kliniske ernæringsfysiologers arbeid i Sykehjemsetaten (Oslo kommune)

Vi jobber for god ernæringspraksis i helsehus og langtidshjem!