Logo
Login
Navigasjon
Foto: Eva Hilde Murvold

-Jeg avdekket et manglende tilbud til de med diabetes type 2, og tok initiativ til å starte opp kurset Bra mat diabetes.

Hennes arbeidsoppgaver består i å gjennomføre kostveiledning for barn, ungdom og voksne, både individuelt og i grupper. Hun har også vært med å utvikle og holder kursene Bra mat familie og Bra mat ved kreftsykdom, sistnevnte et samarbeid med Vardesenteret på St.Olavs hospital.

Tove startet i stillingen i 2014 og var første ansatte kliniske ernæringsfysiolog i Trondheim kommune. Friskliv og mestring er organisatorisk plassert i Enhet for Fysioterapitjeneste, som igjen er forankret under Avdeling for Helse og Velferd. Noe av det hun liker aller best med en kommunestilling er friheten til å legge opp sin egen arbeidshverdag, samt få lov til å utvikle nye tilbud til nye målgrupper. Blant annet har hun utviklet Kostverktoyet.no, en nettside for familier med overvekt og helsepersonell. Dette prosjektet eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St Olavs hospital, hvor hun årlig blir frikjøpt fra kommunen for å jobbe med oppdatering og videreutvikling av denne nettsiden. Kostverktøyet.no bruker hun direkte inn i det praktiske arbeidet i kommunen med ulike verktøy til familier med overvekt. Tove har spesialisert seg i arbeidet med overvekt og fedme og har undervist på master i Fedme og helse ved NTNU i flere år, samt er leder for KEFFs faggruppe for ernæring ved barnefedme.

-I arbeid med overvekt liker jeg godt å kunne komme tidlig inn. Spesielt godt liker jeg å dra ut til barnehager og ha samtaler med foreldre og personell der, da jeg opplever at de yngste barna har ekstra god effekt av at tiltak gjøres tidlig.

Tove kunne gjerne tenkt seg å bruke sin kliniske kompetanse enda mer, hvor hun ser et stort behov i kommunen.

-Veilederen til helsedirektoratet sier at en Frisklivssentral skal drive med helsefremmende og forebyggende tiltak, og det er dessverre alt for fort gjort at de som har kompliserte, ernæringsrelaterte tilstander som krever behandling blir avvist med bakgrunn i denne veilederen.

Hun kunne også tenkt seg å forske mer på ernæringsfeltet i kommunehelsetjenesten og opplever at det ikke er like godt rigget for forskning i kommunen sammenlignet med sykehus.

Hun trives godt i kommunen som er en trygg arbeidsplass med gode vilkår. Hun anser sin viktigste oppgave i jobben å hjelpe mennesker i alle aldre, som står i fare for, eller allerede har utviklet en livsstilssykdom, med å gjennomføre endringer som bidrar til at de får en god helse.

Les Handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021/2023 her.