Logo
Login
Navigasjon


Medlemmer og organisasjonen

KEFF støtter også opp under Forskerforbundets arbeid for at medlemmene skal ha lønns- og arbeidsvilkår som samsvarer med utdanningsnivå og ansvar.

Utdanning og kompetanse

KEFF mener at utdanningen av kliniske ernæringsfysiologer til enhver tid skal samsvare med samfunnets og befolkningens behov for ernæringsfaglige tjenester av høy kvalitet. KEFF arbeider for at vi skal ha høy faglig standard på ernæringsarbeid i helsetjenesten og at befolkningen må sikres tilgang til autoriserte kliniske ernæringsfysiologer i møte med helsetjenesten. KEFF mener at utdanningen til klinisk ernæringsfysiolog bør videreføres som en femårig integrert masterutdanning med realfagskrav, og høye krav til medisinske basalfag, kliniske fag og vitenskapelig metode.

Samfunn og helsetjenesten

KEFF mener at befolkningen skal sikres nødvendige, likeverdige og trygge klinisk ernæringsfaglige tjenester. KEFF jobber for at kliniske ernæringsfysiologer deltar i utviklingen av fremtidens helsetjeneste. Videre jobber vi kontinuerlig for at det skal etableres flere stillinger, både i spesialisthelsetjenesten, og særlig i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.