Logo
Login
Navigasjon


Vinneren av quizen ble kåret på styremøte i Oslo 26.april og den heldige vinneren ble Berit Falk Risvold. Vi gratulerer så mye! Hun fikk utdelt en liten oppmerksomhet under avdeling for klinisk ernærings månedlige felles lunsj på Haukeland Universitetssykehus tirsdag 28.mai av to styremedlemmer i KEFF, Ine C. Skogly og Malin R. Berg. Styret i KEFF vil samtidig takke alle som tok seg tid til å komme innom vår stand og som deltok i quiz-konkurransen vår!

Vi har lagt ved riktig besvarelse av quizen her:

Hvor mange medlemmer har KEFF nå?

 1. a. Nesten 300
 2. b. Nesten 500
 3. c. Nesten 600

Hvem forhandler lønn for deg som har vanlig medlemskap i KEFF?

 1. a. Lokal tillitsvalgt i Forskerforbundet
 2. b. KEFF
 3. c. Bent Høie


Når ble hele utdanningen vår opprettet i Norge?

 1. a. 1989
 2. b. 1997
 3. c. 2000


I hvilket år ble kef-er autorisert helsepersonell?

 1. a. Det gjenstår fortsatt
 2. b. 1995
 3. c. 2001


Hvor mange faggrupper har KEFF?

 1. a. 10
 2. b. 13
 3. c. 16


Hva står NCPT for?

 1. Nutrition Consultation Process and Terms
 2. Nutrition Care Process and Terminology
 3. Nutrition Certified Practice and Technique


Hva innebærer innlemmelse i Legemiddelforskriften for kef-er?

 1. Vi kan anbefale legemidler til pasienter
 2. Vi kan forskrive næringsmidler og reseptbelagte legemidler
 3. Vi kan motta reklame for reseptbelagte legemidler, eks. intravenøs ernæring og insulin


Når og hvor arrangeres KEFF etterutdanningskurs i psykisk helse og ernæring?

 1. 18. mars – 19. mars, Haukeland sykehus Bergen
 2. 09. september, Mexico
 3. 28. oktober – 01. november, Meet Ullevål