Logo
Login
Navigasjon

Oslo Kommune styrker ernæringstilbudet til eldre som bor hjemme, og setter derfor av midler til anskaffelse av klinisk ernæringsfysiolog for alle sine bydeler fra 2023. Det settes av 7,5 millioner kroner i 2023 og 15 millioner kroner fra 2024. Dette fremkommer i en pressemelding publisert på Oslo Kommune sin hjemmeside 21. september.

Når alle bydelene får økt kunnskap og kompetanse om eldre og ernæring, vil flere eldre få leve gode liv lengre og hjelp til å ta vare på helsa si. Ved å satse på spesialisert kompetanse, gir det oss mulighet til å jobbe systematisk samtidig som det frigjør tid for sykepleiere og helsefagarbeidere. Det mener jeg er god ressursbruk
– Robert Steen, Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester


Robert Steen (Pressebilde: Sturlason)