Logo
Login
Navigasjon


Lønnsstatistikken utgis i vår skriftserie, og du kan laste ned rapportene som pdf-filer. Sist utgitte statistikk har lønnsopplysninger per 31.12.2018.


Fra 2018 innhentes lønnsdata fra tillitsvalgte.

  1. Lønnsstatistikk - Stat
  2. Lønnsstatistikk - Annen offentlig sektor
  3. Lønnsstatistikk - Privat sektor
Kilde:
Forskerforbundet.no