Logo
Login
Navigasjon


I høringsbrevet fra KD (lenke høringsbrev) ligger det en lenke som må brukes for å gi innspill til høringen. Etter å ha gått inn på lenken og trykket «Send inn høringssvar» kommer man til ni spørsmål som KD ønsker svar på. Den som gir innspill står fritt i å velge hvor mange spørsmål det svares på. Videre sier KD blant annet følgende:

«Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet i retningslinjene er i tråd med tjenestenes og brukernes behov. I den forbindelse ber Kunnskapsdepartementet om en vurdering av hvorvidt det samiske folks rett og behov til tilrettelagte tjenester er ivaretatt. Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er noe som mangler eller som bør utgå i retningslinjene.»

KEFF oppfordrer alle kef-er til å lese forslaget og svare via lenken dersom man har innspill til retningslinjen.

Det vil også komme et innspill fra KEFF. Dersom noen har kommentarer til retningslinjen, men ikke ønsker å sende et eget innspill, send det gjerne til post@keff.no, så kan styret vurdere om det tas med i KEFF sitt høringsinnspill.»

Relaterte dokumenter (PDF)

  1. Klikk her for å lese høringsutkastet
  2. Klikk her for mer info om selve høringen