Logo
Login
Navigasjon
Masterstudenter fra UiT
Foran f.v.: Mari Mikkelsen, Elise M. Paulsen og Monika Machlik. Rad 2: Anna Ø. Sønslien, Eirin Semb Gjerde og Ingvils Sætherbø. Rad 3: Mari Thesen, Wendy van Dreunen og Mari Welde Gjønnes. Bakerste rad: Marie Hauan og Thea J. Berglund. Foto: Jonatan Ottesen/UiT.

Behovet for ernæringskompetanse er stort, og særlig nord i landet. Den nye masterutdanningen ved UiT vil bidra til å utdanne flere kliniske ernæringsfysiologer som kan arbeide med forebygging og behandling av ernæringsutfordringer, og bedre ernæringsstatus i landet.

Nå håper vi å se flere stillinger for kliniske ernæringsfysiologer, særlig i Nord-Norge, slik at spisskompetansen på ernæring og kostholdsbehandling kan komme hele Nord-Norge til gode.

Vi gleder oss over de nye studentene som skal ta fatt på arbeidslivet, og gratulerer dem med bestått utdanning!

Les mer på UiT sin hjemmeside: her.