Logo
Login
Navigasjon

Årets kef 2021


Prisen for årets kef 2021 gikk til Kristine Nordkvelle!

Kristine har i 10 år jobbet i delt stilling mellom Sagene bydel og Lovisenberg Diakonale sykehus.

Sagene-Lovisenberg-modellen for delt kef-stilling er omtalt både i Oslo kommunes ernæringsstrategi og Nasjonal helse- og sykehusplan. Denne suksessen skyldes Kristines engasjement, faglige dyktighet, kreativitet og pågangsmot. På Lovisenberg sykehus er det ernæring til den palliative pasienten hun brenner for.

Fra januar i år er hun i gang med en modell for å få kef inn i primærhelseteam på fastlegekontor, med underernærte eldre som målgruppe. Til dette har hun fått modellutviklingsmidler fra Helsedirektoratet.

Jeg må jo bare benytte anledningen til å takke av hele mitt hjerte for denne prisen. Jeg er lykkelig, glad og skikkelig stolt over å bli kåret til årets kef.

Jeg er så inderlig glad i jobben min og at jeg får jobbe med noe som engasjerer meg så til de grader gjør hverdagen til en drøm. Og om noe av mitt engasjement kan inspirere kolleger og fremtidige kef-er så er det en megabonus.

Vi må tørre å ta mer plass, lirke oss inn overalt, tenke nytt og tverrfaglig og gjøre oss uunnværlige i enhver setting som har med helse, liv og ernæring å gjøre


Årets kef-ambassadør 2021

Prisen for årets kef-ambassadør 2021 gikk til overlege og professor i medisin Knut Lundin!

Lundin jobber som gastroenterolog ved Rikshospitalet, og har i en årrekke hatt tett samarbeid med kef i klinikk og forskning. Som tidligere leder for ernæringsrådet ved Rikshospitalet bidro han til at sykehuset var det første som fikk en egen ernæringsstrategi.

Lundin utmerker seg ikke bare ved å se på ernæring som en del av helheten, men også på hvordan han løfter frem kef-ens rolle i oppfølgingen av pasienter og involverer kef-ene aktivt på sykehuset. Han har også gitt kef-er mikrofonen i media og på forskningsarenaen.

Tusen hjertelig takk for denne utmerkelsen! Det er med både glede og overraskelse jeg mottok tittelen "Årets KEF ambassadør" - det blir høyt verdsatt.

Min interesse for ernæringsarbeid har vært stor i en årrekke. Den springer ut fra et dypt følt klinisk behov for å behandle alle pasientenes sider utover det rent "medisinsk tekniske". Og da kan man ikke ha noen bedre samarbeidspartnere enn klinisk ernæringsfysiologer.

Jeg har hatt gleden av å veilede bådemmasteroppgaver og PhD'er, og bidratt både til grunnutdanningen og videreutdanningen. Og vi kan se tilbake på en rekke gode publikasjoner som virkelig er blitt lagt merke til.

Kjernen i alt dette arbeidet er menneskene vi jobber sammen med - ingen nevnt, ingen glemt. Takk igjen for denne viktige utmerkelsen!Gratulerer så mye til Kristine Nordkvelle og Knut Lundin!