Logo
Login
Navigasjon
Til venstre: Johanne Alhaug, årets kef 2019. Til høyre: Arnt Steffensen, årets kef-ambassadør 2019. Foto: Mari-Anne Erstein

Prisen ”Årets kef” gikk til dyktige og engasjerte Johanne Alhaug. Av sine kolleger ved Lovisenberg sykehus beskrives hun som omsorgsfull, raus og inkluderende, både overfor kolleger, studenter, pasienter og pårørende.

Johanne ledet innføring av ernæringsscreening på Lovisenberg i 2004, som et av de første sykehusene i landet. Gjennom denne prosessen fikk hun stor kompetanse på alle de praktiske og menneskelige utfordringene og ble en ettertraktet foredragsholder.

I 2010 ble Johanne prosjektkoordinator for et samhandlingsprosjekt mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus og Sykehjemsetaten i Oslo. Johannes systematiske jobbing med å utarbeide et rammeverk med ernæringsprosedyrer og -verktøy, kombinert med kontinuerlig lobbyvirksomhet for at kliniske ernæringsfysiologer er en sentral og viktig yrkesgruppe i sykehjem, gjorde at Sykehjemsetaten etter 5 år med prosjekt, ansatte to egne kliniske ernæringsfysiologer.

I etterkant av både innføring av ernæringsscreening og samhandlingsprosjektet i Oslo kommune ble Johanne hyret inn av Helsedirektoratet. Hennes oppgaver var å utarbeide nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, samt å utarbeide kvalitetsindikatorer for ernæring i primærhelsetjenesten i IPLOS.

Under utdelingen av årets kef og kef-ambassadør. Foto: Mari-Anne Erstein

KEFFs ambassadørpris gis til personer som ser behovet for flere kliniske ernæringsfysiologer og som har gjort en aktiv innsats for å fremheve yrkesgruppens betydning. Denne gangen gikk prisen til Arnt Steffensen, leder for Kost- og ernæringsforbundet.

Arnt er utdannet kokk og har jobbet innenfor matservice-bransjen i over 20 år. Under KEFF-konferansen i 2016 deltok Arnt på det som ble det første møte for faggruppe for Ernæring & matservice. Siden da har han ved flere anledninger, som offentlig høringer, innspillsmøter og debattinnlegg, fremhevet vår yrkesgruppe som en viktig samarbeidspartner for å bedre mattilbudet og heve kompetansen hos kjøkken- og pleiepersonell.

Arnt bidrar til å fremheve vår yrkesgruppe nasjonalt, men også internasjonalt gjennom EFAD hvor han har gjort seg bemerket. Han fremhever kefer i enhver anledning og er en solid partner for KEFF på alle EFAD- møter.

KEFF gratulerer Johanne og Arnt med velfortjente priser!

En mer utfyllende sak om årets kef og årets kef-ambassadør kan du lese om i Norsk Tidsskrift for Ernæring (NTFE).

Her kan du lese mer om bakgrunn for prisene årets kliniske ernæringsfysiolog og årets kef-ambassadør, inkludert tidligere vinnere!