Logo
Login
Navigasjon

KEFFs ambassadørpris gis til personer som ser behovet for flere kliniske ernæringsfysiologer, og som har gjort en aktiv innsats for å fremheve yrkesgruppens betydning. I år ble prisen delt mellom to leger, som begge har arbeidet for å opprette stillinger for kliniske ernæringsfysiologer i kommunehelsetjenesten.

Takket være kommuneoverlege Unni-Berit Schjervheims utrettelige arbeid gjennom flere år, fikk Nes kommune ansatt sin første kliniske ernæringsfysiolog 1. november 2018. Som et resultat av engasjementet til konstituert overlege ved Harstad sykehus og varaordfører Maria Serafia Fjellstad, kom gjennomslaget for en stilling for klinisk ernæringsfysiolog i Harstad kommune 7. desember 2018.

Prisvinnerne har begge sett kliniske ernæringsfysiologer som en viktig ressurs og kompetanse i primærhelsetjenesten på flere nivå og arenaer.

Prisen ble overrakt til Maria Serafia Fjellstad under et kommunestyremøte 21. mars.

Se pressedekning av tildelingen i Harstad Tidende.

AMBASSADØR: Kristina Sandnes (t.v.), klinisk ernæringsfysiolog ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad, og konstituert overlege Maria Serafia Fjellstad med det synlige bevis. Foto: Turid Ingebrigtsen


Hør innlegg fra NRK radio Troms

Unni-Berit Schjervheim mottok sin pris på
nettverksmøtet for kommune kef-er 29. april
Fra venstre: Gry Skodje, kef i Nes Kommune, Unni-Berit Schjervheim og Charlotte Peersen, nestleder i KEFF. Bilde er lånt fra nettsiden til raumnes.no