Logo
Login
Navigasjon
Foto: Bård Ek

Foto: Bård Ek

Kaja er ansatt i kjøkkenorganisasjonen, som i hovedsak lager mat til alle sykehjemmene i kommunen, noen omsorgsboliger og hjemmeboende som får middag levert hjem.

-Ved kjøkkenet jobber jeg med å kvalitetssikre middagsmenyene slik at de er i tråd med føringene i Kosthåndboken, og veileder kjøkkenpersonalet omkring blant annet spesialkost.

Som en del av arbeidet med menyene synes Kaja det er viktig at det er enkelt for både ansatte, brukere og pårørende å følge med hva som er til middag, og hun har tatt i bruk en app som viser bildet av dagens middag og dessert.

-På denne måten får vi også vist frem at maten som lages til eldre, som gjerne har et litt dårlig stempel, ser fristende ut!

Hun har også vært med på å starte et prosjekt på kjøkkenet med mål om å lage all moset mat selv. Her tar de utgangspunkt i normalkost og bruker former slik at maten ser appetittvekkende ut. Dette har vært godt tatt i mot blant beboere og ansatte, og i tillegg gøy for kjøkkenet å jobbe med.

Som bindeledd mellom kjøkken og pleien, er arbeidsdagen svært variert. Hun har regelmessige møter med matkontakter rundt på avdelingene hvor hun blant annet veileder rundt spesialkost og informerer om viktigheten av gode måltider og matglede for eldre. I tillegg jobber Kaja med rutiner rundt ernæringsscreening og forebygging og behandling av underernæring, både i sykehjem og hjemmesykepleien, og er mye rundt og holder foredrag og undervisning.

Som kef i kommune opplever hun at hun har et godt handlingsrom i stillingen. De har blant annet eget trykkeri, som kan brukes til å lage ulike brosjyrer og materiell, og det er god tilgang på ulik kompetanse i kommunen.

-Som klinisk ernæringsfysiolog er det veldig gøy å være tilknyttet kjøkkenet, og kunne bidra til god ernæring gjennom et godt mattilbud og fokus på matglede hele livet. Drømmen hadde vært matverter på alle avdelinger på sykehjemmene, og en kef-kollega eller to, som kan bidra til tettere oppfølging av hjemmeboende og ansatte i hjemmesykepleie!